Kauppakamarin Elinkeinopoliittinen kuntateko -palkinto Liedon kunnalle

Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunta on myöntänyt vuoden 2020 Elinkeinopoliittisen kuntateko -palkinnon Liedon kunnalle. Palkinto jaetaan vuosittain kunnalle, sen yhteistyöorganisaatiolle tai henkilölle, joka on toiminut erityisen hyvin yritysilmapiirin parantamiseksi tai elinkeinoelämän tai yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi.

Palkinto jaettiin Turun kauppakamarin syyskokouksessa tiistaina 24.11. Kuvassa (vas.) elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtaja Jussi Hakala ja Liedon kunnanjohtaja Esko Poikela.

Liedossa on valtakunnallisen Kuntabarometrin mukaan vuoden 2020 maakunnan paras yrittäjyysilmapiiri, ja kunta onkin jo useamman vuoden panostanut tähän, sillä se on saanut kärkisijan myös vuosina 2016 ja 2018. Liedon kunta huolehtii aktiivisesti markkinoinnistaan ja hyvästä julkisuuskuvastaan, mikä heijastuu myös alueen yrityksiin. Lieto valitsi vuoden 2015 strategiassa tavoitteekseen olla Suomen yrittäjäystävällisin kunta ja harjoittaa Suomen parasta elinkeinopolitiikkaa, mikä on kauppakamarin mukaan tuottanut tulosta.

Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtaja Jussi Hakala kiittelee Lietoa pitkäkestoisestä ja hyvätasoisesta yritysmyönteisestä toiminnasta, joka kehittyy vuosi vuodelta.

”Palkinnon perusteluja on monia. Kunnassa ylläpidetään yhdessä tekemisen kulttuuria ja pidetään yhteyttä yrityksiin”, Hakala toteaa.

Liedossa on toteutettu monia käytännön toimia elinkeinoelämän hyväksi, ja se on ottanut yritysten edustajat tiiviisti mukaan toimintaan. Liedossa toimii Elinkeinotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä ideoida ja tehdä ehdotuksia, joilla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ylläpidetään ja parannetaan. Kunnalla on mobiilit elinkeinopalvelut, johon kuuluu liikkuva toimistoauto. Yrityskoordinaattorilla onkin vuosittain yli 1000 yrityskontaktia, joista valtaosa on fyysisiä tapaamisia. Lieto tukee yritysten verkostoitumista aktiivisesti kuukausittaisilla aamukahveilla. Liedon kunta on ottanut aktiivisen roolin myös yritysten rekrytointitarpeiden hoitamisessa. Kunnan työllisyyspalvelut ja elinkeinopalvelut toimivat saman katon alla yhteisillä henkilöresursseilla, ja Liedossa on kehitetty yhteistyöverkosto henkilöstönvälitystoimijoiden kanssa.

Lieto on saanut positiivista palautetta erityisesti sujuvien rakennushankkeiden ja nopean lupamenettelyn ansiosta. Kauppakamarin jäsenet ovat olleet tyytyväisiä Liedon rakennusvalvonnan toimintaan ja perustavat mielellään toimitilojaan Lietoon. Liedon kunnan alueella toimii isojen rakennusliikkeiden lisäksi useita paikallisia tai seudullisia pientalorakentajia ja kiinteistökehittäjiä, joilla on merkitystä alueiden kehittäjinä. Kunnan kaavoitus ja maankäyttö on aktiivista, joustavaa ja nopeaa. Asiakaspalvelu on henkilökohtaista ja opastavaa.

Yritykset ovat Liedolle tärkeä sidosryhmä monella tapaa.

”Yritykset tuovat elinvoimaa, tarjoavat työpaikkoja ja toimivat yhteistyökumppaneina. Yritykset tuottavat sekä yhteisöverotuloja että kiinteistöverotuottoja. Lietolaiset yritykset ovat lisäksi merkittäviä harrastustoiminnan tukijoita ja mahdollistavat erilaisia kulttuuri- ja yleisötapahtumia. Yritykset tarjoavat kuntalaisille tärkeitä palveluja sekä täydentävät julkisia palveluja”, kunnanjohtaja Esko Poikela kertoo.

Lieto on onnistunut hyvin myös hankinnoissa. Kunnan hankintoja on jo useiden vuosien ajan kilpailutettu osissa ja pilkottuna, jotta paikallisilla yrittäjillä on mahdollisuus tarjousten antamiseen. Liedon hankinnoista merkittävä osa tehdäänkin paikallisilta toimijoilta.

”Palkinnon saaminen tuntuu hienolta ja erityisen hyvältä tuntuu se, että palkinnon myöntää Turun kauppakamari. Toisaalta jokainen palkinto velvoittaa jatkuvaan parantamiseen ja uusien innovatiivisten toimintamallien kehittämiseen”, Poikela toteaa.

Palkinto jaettiin nyt kymmenettä kertaa ja se luovutettiin Turun kauppakamarin syyskokouksessa Turun messukeskuksessa 24.11.2020.

Turun kauppakamarin elinkeinopoliittisen kuntapalkinnon saajat:

2011: Uusikaupunki
2012: Loimaa
2013: Salo
2014: Kemiönsaaren kunta
2015: Turun kaupunki
2016: tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki
2017: Kaupunkifestivaali SHIFT
2018: Salo IoT Campus
2019: Meriverkostot-tapahtuma, Naantalin kaupunki ja elinkeinoasiamies Jorma Ranta
2020: Liedon kunta

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy