Mitä kuuluu Laitila?

Yhteistyö pienellä seutukunnalla on elinehto sekä kunnille että yrityksille, näkee Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus, joka haluaa kehittää kuntien välistä yhteistyötä. Keskeinen sijainti, alueen yritysten toimiva yhteistyö ja työtä pelkäämätön asenne rakentavat Laitilan alueen elinkeinoelämälle vahvan perustan. Haasteena Laitilassa nähdään erityisesti osaavan työvoiman saatavuus.

Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus. Kuva: Tuulia Kujanpää, Laitilan kaupunki

Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus, mitä Laitilaan kuuluu?

Laitilaan kuuluu hyvää. Tietysti vuosi on ollut yhtä poikkeuksellinen kuin kaikkialla muuallakin. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus ei kuitenkaan ole saanut mieliä matalalle. Poikkeuksellinen tilanne kohtelee laitilalaisia yrityksiä jokaista hiukan eri tavoin, mutta usko sekä tämän hetken tekemiseen että tulevaisuuden näkymiin on pääpirteissään hyvä. Osa suurista työnantajista on joutunut lomauttamaa tai jopa irtisanomaan väkeä, mutta vastapainoksi moni yritys on pystynyt kääntämään kriisin mahdollisuudeksi, pitämään kiinni työvoimastaan tai jopa kasvattamaan tuotantoa tasaisesti.

Miksi Laitila on kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille?

Ensinnäkin Laitilan ehdoton vahvuus on keskeinen sijainti. Valtatie 8 kulkee kaupungin halki ja Turku, Rauma ja Uusikaupunki ovat satamineen ja talousalueineen kaikki alle tunnin säteellä Laitilasta.

Toiseksi monipuolinen pk-yritysten keskittymä on vahvuus itsessään. Ketterät yritykset toimivat monilta osin verkostomaisesti, tukevat toinen toistensa prosesseja ja pystyvät parhaimmassa tapauksessa jopa lainaamaan työntekijöitä kilpailijoilleen tarpeen niin vaatiessa.

Kolmanneksi Laitila on uniikki yhdistelmä maatalouden pitkäjänteisyyttä ja sitoutunutta omistajuutta, yrittäjyyden hulluutta ja paloa sekä teollisuuspaikkakunnan kovaa työtä pelkäämätöntä asennetta.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat kuntien tulevaisuuden menestyminen kannalta yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Laitilassa työttömyysprosentti on ollut maakunnan alhaisempia. Mitä toimia Laitilassa tehdään osaava työvoiman varmistamiseksi?

Työttömyysprosentti kohosi koronapandemian aikaan Laitilassakin hetkellisesti totuttua korkeammaksi, mutta painui nopeasti selkeästi maan ja maakunnankin keskiarvon alle. Positiivinen suunta näyttäisi jatkuvan. Osaavan työvoiman saatavuus näyttäytyy haasteen melkein jokaisella yrityksellä.

Aktiviinen ja jatkuva yhteydenpito yritysten kanssa pitää kaupungin tietoisena kulloisestakin työvoiman tarpeesta. Laitilalaisten yritysten työvoimantarpeessa on tunnistettavissa muutamia piirteitä. Teollisuus tarvitsee ammatillisia osaajia, joten ammatillisen toisen asteen koulutuksen merkitys on suuri. Toisaalta suuri osa yrityksistämme kouluttaa osaajansa itse suoraa työhön, kunhan oikealla asenteella ja työmoraalilla varustettuja tekijöitä löytyy. Lisäksi Laitilassa korostuu maatalouden tarvitseman kausityön rooli.

Kaupunkina pyrimme tekemään parhaamme, jotta Laitila näyttäytyisi työnhakijoille haluttuna paikkana asua ja rakentaa arki tänne pysyvästi. Yhtäältä jatkuva keskustelu koulutuksenjärjestäjien kanssa auttaa vastaamaan yritysten osaajatarpeeseen.

Millaisena näet Varsinais-Suomen kuntien yhteistyön merkityksen?

Yhteistyö pienellä seutukunnalla on elinehto sekä kunnille että yrityksille. Ajatus hyvästä asuinpaikasta taikka yritykselle suotuisasta toimintaympäristöstä ei rakennu vain yhden kunnan rajojen mukaan, vaan siihen vaikuttaa paljon laajempi kokonaisuus.

Erilaisia yhteistyörakenteita ja käytäntöjä on onneksi jo lukuisia. Vakka-Suomen yhteinen kehitysyhtiö Ukipolis Oy on hyvä esimerkki järkevästä yhteistyöstä. Yli kuntarajojen toimivat oppilaitokset ovat myös elävää yhteistyötä. Monipuolinen koulutustarjonta vain oman kunnan voimin olisi mahdotonta. Myös esimerkiksi yhteiset kansalaisopistot luovat sitä kaivattua sisältöä ja elinvoimaa, jotka tekevät kunnista mielekkäitä paikkoja asua.

Mitä mahdollisuuksia yhteistyön kehittämisessä kuntien välillä on?

Aina voidaan tehdä vielä enemmän, paremmin, sujuvammin tai tehokkaammin. Suosittu yhteistyön muoto ovat erilaiset kuntien yhteiset hankkeet. Ehkä seuraava askel voisi olla näiden kulloistakin hyvää tavoittelevien monen keskeisten hankkeiden nykyistä parempi juurruttaminen jatkuvaksi toiminnaksi, jossa yhteistyö olisi osa päivittäistä normaalia toimintaa ilman hankettakin. Hankemaailmassa välillä tuntuu sekoittuvan myös se, että onko hanke itsetarkoitus ja isäntä – vai työväline ja renki, kuten ehkä kuuluisi.

Saavutettavuus on kilpailukykyisen kunnan edellytys. Mitkä ovat kuntanne ajankohtaisimmat infrahankkeet ja miten ne edistyvät?

Ylivoimaisesti merkittävin meneillään oleva hanke on valtatie 8:n parannustyöt ja erityisesti Laitilan kohdan risteysjärjestelyt. Maailmanaika näyttäisi olevan vihdoin suotuisa valo-ohjatun risteyksen muuttamiseksi kaikkien kannalta toimivammaksi eritasoliittymäksi. Tätä on Laitilassa toivottu ja odotettu kauan.

Tiesuunnitelma oli syksyllä nähtävillä ja nyt odotamme sen etenevän sujuvasti valtionhallinnossa. Hankkeeseen on liittynyt lukuisia asemakaavamuutoksia Laitilassa ja ne etenevät aikataulussaan. Tiesuunnitelman muistutusvaiheessa sen hetkinen suunnitelma herätti jonkin verran perusteltuja parannusehdotuksia ja odotettuja murheita. Käsitykseni mukaan nämäkin murheet ovat kuitenkin ratkaistavissa olevia, mikäli tahto kasitien parantamiseen valtion päästä löytyy. Ja eiköhän löydy, sillä kyse on kuitenkin läntisen Suomen tärkeimmästä vientiväylästä.

Turun kauppakamarin Mitä kuuluu [kunta/kaupunki] -juttusarjassa nostetaan esiin jäsenkuntiemme erityispiirteitä, edunvalvontakohteita, ajankohtaisia asioita ja ajatuksia tulevasta. Lue kaikki jutut täältä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy