Mitä kuuluu Uusikaupunki?

Viime vuosina positiivisen rakennemuutoksen pyörteissä uineessa Uudessakaupungissa panostetaan asukkaiden ja työntekijöiden arjen hyvään elämään. Vaikka työvoiman kysyntä alueella on ollut suurta, on tarvittavaa työvoimaa hyvin saatavilla, kertoo kaupunginjohtaja Atso Vainio. Alueen oma ammatillinen koulutus Uudessakaupungissa ja Laitilassa ovat alueelle erittäin tärkeitä.

 

Kaupunginjohtaja Atso Vainio, mitä Uuteenkaupunkiin kuuluu ja miksi kaupunki on kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille?

Sijoittuminen Uuteenkaupunkiin on joustavaa ja kustannustehokasta. Olemme huolehtineet siitä, että meillä on aina valmiina yritystoimintaan soveltuvia tontteja ja esimerkiksi vuokrataso on erittäin kohtuullinen. Vaikka työvoiman kysyntä alueella on ollut suurta, on tarvittavaa työvoimaa hyvin saatavilla. Isot rekrytoinnit ovat olleet meille siinäkin mielessä hyvä asia, että olemme saaneet kaupunkiin monipuolisesti eri ammattiosaajia.

Monelle yritykselle logistinen toimintaympäristö on tärkeä kilpailukykytekijä ja oman sataman läheisyys ja nopea saavutettavuus on merkittävä kilpailuetu. Useinhan teollisuustuotteille matka tehtaalta satamaan voi olla suurempi kustannus kuin varsinainen merimatka. Meillä näin ei ole. Uusikaupunki, kuten Suomen lounaisosa muutenkin, on voimakkaasti kasvava tuotantoalue, jolla on vahva teollinen perinne. Kasvu synnyttää kasvua.

Miten Uusikaupunki houkuttelee uusia asukkaita, työvoimaa ja veronmaksajia?

Markkinoimme Uuttakaupunkia asumisen ja elämisen ympäristönä sen vahvuuksien pohjalta yleisteemalla ”Arjen hyvä elämä”. Markkinointia toteutetaan tekemällä hyviä, elämän makuisia tarinoita ihmisistä ja perheistä videomateriaalilla, jossa kuvataan Uuttakaupunkia esimerkiksi monien tapahtumien, matkailukohteiden ja harrastusmahdollisuuksien kautta. Tarinoissa olemme jonkin verran painottaneet myös maahanmuuttotaustaisten perheiden ja henkilöiden tarinoita. Koko markkinoinnin ideana on, että ihmiset saavat itse idean siitä, että Uusikaupunki olisikin heille sopiva asuinpaikka. Erityinen kohderyhmä on tietenkin täällä työssä käyvät ihmiset.

Markkinointikanavana hyödynnämme erityisesti sosiaalista mediaa. Tämän vuoden aikana tätä kautta eri tarinoita ja videoita on luettu/katsottu noin 1,5 miljoonaa kertaa. Ensi vuoden aikana avaamme myös oman verkkojulkaisun, johon kootusti keräämme kaiken materiaalin. Tarinoiden teemoja on monia, mutta aina ne liittyvät ”hyvään elämään”, kuten miten perheen elämä on helppo järjestää Uudessakaupungissa, jossa palvelut ovat lähellä, lapset pääsevät moniin erilaisiin harrastuksiin itse. Täällä on tilaa asua ja silti voimme tarjota elämiseen oikean kaupunkiympäristön.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat kuntien tulevaisuuden menestyminen kannalta yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Miten Uudessakaupungissa varmistetaan osaava työvoima?

Alueen oma ammatillinen koulutus Uudessakaupungissa ja Laitilassa ovat meille erittäin tärkeitä. Toisen asteen jälkeistä koulutusta alueellamme ei ole, mutta kaupunki on toteuttanut Novidan tiloihin niin sanotun etäopiskelupisteen, joka antaa uusia mahdollisuuksia suorittaa korkeakouluopintoja etänä Uudestakaupungista käsin. Tätä opiskelumahdollisuutta hyödynnetään myös toisen asteen opintojen yhteydessä siltä osin, kun opiskelijat suorittavat esimerkiksi AMK-opintoja tai niin sanottuna AMK-polkuopintoja, joiden kautta saa suoraan opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta. Ajatuksena on, että kun jollain tasolla toisen asteen opintoja voi jo Uudessakaupungissa suorittaa, niin nämä opiskelijat ja sittemmin valmistuvat henkilöt ovat helpommin yritystemme käytössä ajatellen rekrytointia ja esimerkiksi harjoitus- tai lopputyön tekemistä.

Osaamisen kehittämisen kannalta keskeistä on myös työn ohella opiskelu – joko tutkintoon johtava, yksittäiset tai omaa osaamista kehittävät opintokokonaisuudet. Mahdollisuus suorittaa opinnot helposti kokonaan Uudestakaupungista käsin on tässä tapauksessa erityisen tärkeää.

Uudenkaupungin kaupunki on osaltaan ollut ajamassa Turun yliopiston omaa teknistä tiedekuntaa ja sen nyt toteuduttua Vakka-Suomen oman lahjoitusprofessuurin toteutumisessa. Haluamme myös näin tiivistää yhteyttä korkeakoulumaailmaan ja edistää Uudenkaupungin alueen yritysten edellytyksiä hyödyntää teknisen tiedekunnan tuomia mahdollisuuksia tutkitun tiedon ja muun muassa opinnäytetöiden hyödyntämisessä.

Uusikaupunki on viime vuosina ollut positiivisen rakennemuutoksen kourissa ja työvoimaa on tarvittu erityisen nopeasti ja paljon. Uudessakaupungissa on paljon myös kansainvälistä työvoimaa. Miten kaupunki osallistuu työntekijöiden kotouttaminen ja mitä se merkitsee kaupungille?

Kaikki uudet asukkaat huomioidaan aina tervetulopaketilla ja kutsutaan erillisiin uusien asukkaiden tilaisuuksiin. Haluamme, että jokaiselle tulee tunne, että on tervetullut kaupunkiin. Olemme myös tuottaneet ja tuotamme toki yhä uusille asukkaille jaettavaa materiaalia, jossa kerrotaan esimerkiksi kaupungin palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja yhdistystoiminnasta. Tässäkin kuitenkin erityisesti panostamme sosiaaliseen mediaan. Rekrytointien ollessa kiivaimmillaan rakensimme muun muassa Facebookiin omat ryhmät: Uudenkaupungin vapaa-aika, Uudenkaupungin palvelut, Uudenkaupungin vuokra-asunnot ja Uudenkaupungin työpaikat. Näiden ryhmien kautta näkyi hyvin esimerkiksi se, kuinka tänne muuttaneet etsivät tekemisen ja harrastamisen mahdollisuuksia ja miten myös paikalliset toimijat etsivät uusia jäseniä ja markkinoivat toimintaansa. Nuo Facebook-ryhmät ovat edelleen hyvin aktiivisia.

Ulkomaalaistaustaisten kotouttamiseen panostamme nyt erityisen paljon. On tärkeää, että Uusikaupunki koetaan maahanmuuttotaustaisten perheiden osalta houkuttelevaksi asuinpaikaksi ja toisaalta haluamme kaikin tavoin tukea hyvää integroitumista yhteisöön. Tähän liittyen meillä on juuri alkanut myös kaksi erillistä hanketta. Maahanmuuttajien kotoutumis- ja neuvontahankkeen kautta saamme lisää resursseja paitsi monikieliseen neuvontaan, niin myös esimerkiksi erilaisten tapahtumien kautta lisäämme kohtaamisia tänne muuttaneiden ja täällä kauemmin asuneiden kesken. Tällä tutkitusti on iso merkitys siihen, miten integroituminen onnistuu. Lisäksi olemme mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa meillä yhtenä erityiskohteena on maahanmuuttajaperheiden kotiin jäävä puoliso. Pidämme tärkeänä, että perheestä molemmat vanhemmat ovat tiiviisti mukana paikallisessa toiminnassa ja työelämässä.

Saavutettavuus on kilpailukykyisen kunnan edellytys. Mitkä ovat kaupunkinne ajankohtaisimmat infrahankkeet?

Maantieyhteyksiä on viimevuosina kehitetty hyvin. Erittäin tärkeä, joskin pitkäjänteinen tavoite on seudullisen raidehenkilöliikenteen toteutuminen. Rautateiden henkilöliikenne Turun ja Uudenkaupungin välillä sitoisi nämä alueen merkittävästi tiiviimmäksi yhteiseksi työssäkäyntialueeksi. Samalla se toisi Turun yliopiston ja korkeakouluympäristön tiiviimmin osaksi Uudenkaupungin alueen yritystoimintaympäristöä. Tästä hyötyisivät molemmat kaupungit ja kaikki muut sillä välillä.

Mitä erityisesti toivoisit tulevilta kuntapäättäjiltä?

Positiivisuutta ja vastuullisuutta.

Turun kauppakamarin Mitä kuuluu [kunta/kaupunki] -juttusarjassa nostetaan esiin jäsenkuntiemme erityispiirteitä, edunvalvontakohteita, ajankohtaisia asioita ja ajatuksia tulevasta. Lue kaikki jutut täältä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy