Kustannustuen toinen kierros on avautunut

Yritysten kustannustuen toinen hakukierros on avautunut maanantaina 21.12.  ja haku jatkuu 26.2.2021 asti. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut vertailukaudella yli 30 % koronapandemian vuoksi.  

”Kustannustuki on koronapandemian johdosta tarpeelliseksi katsottu tukimuoto, jolla yrityksille tuetaan vaikeasti sopeutettavia, tukikauteen kohdistuvia kiinteitä kuluja ja palkkakuluja. Eli kuluja, jotka eivät jousta liikevaihdon aleneman suhteessa”, kertoo palvelupäällikkö Tuomo Yliluoma Valtiokonttorilta. 

Tukeen on tullut monia tarpeellisia muutoksia verrattuna kesällä toteutettuun ensimmäiseen hakukierrokseen. Nyt tukea voivat hakea yritykset kaikilta toimialoilta: 18.12. hyväksytyssä asetuksessa määritellään mukana olevat toimialat, jotka ovat oikeutettuja tukea hakemaan, mutta myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat tukea saada. Näiden yritysten pitää pystyä osoittamaan, että yrityksen liikevaihto on pudonnut yli 30 % ja syynä on ollut poikkeustilanne 

”Yrityksen pitää erikseen perustella, että liikevaihto on laskenut erityisesti koronapandemiaan liittyvistä syistä”, Yliluoma kertoo. 

Selkeitä perusteluita ovat esimerkiksi rajoitusten välilliset vaikutukset. 

”Harkinnassa voidaan ottaa huomioon rajoitusten välillisiä vaikutuksia. Kun esimerkiksi ravintolat ovat olleet kiinni, niin varmasti myös taksiyrittäjillä ovat kyydit vähentyneet, kun ihmiset eivät liiku kodistaan ravintolaan ja sieltä pois”, Yliluoma toteaa. 

Liikevaihdon pudotus lasketaan kesä-lokakuun 2019 liikevaihdon ja kesä-lokakuun 2020 liikevaihdon erotuksesta. Valtiokonttori suosittelee hakemaan kustannustukea myös toimialarajauksen ulkopuolelta.  

Hakeminen pyritty pitämään helppona 

Kustannustuen hakemuksessa ei hakuvaiheessa vaadita liitteiden lähettämistä. 

”Yrityksen sekä tukikauden että vertailukauden liikevaihtotiedot lähtökohtaisesti saadaan yrityksen verohallinnolle tekemien arvonlisäilmoitusten mukaan”, Yliluoma kertoo. 

Tukikausi on 1.6.-31.10.2020 ja kustannustukea voi hakea tältä ajalta palkkakuluihin sekä joustamattomiin kuluja. Näihin voi kuulua muun muassa vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Tukikelpoisia ovat myös joustamattomat menetykset. 

Joustamattomilla menetyksillä tarkoitetaan esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneita tukikauteen kohdistuneita ennakkomaksuja”, Yliluoma tarkentaa.  

”Esimerkkinä voisi olla tilanne, jossa tukikauteen kohdistuu tapahtuma, josta on maksettu jo ennakkomaksuja – vaikkapa tapahtumatuottajien tavaroiden ja laitteiden osalta  ja tapahtuma peruuntuu, mutta yritys ei saa hyvityksiä jo maksamistaan ennakkomaksuista.” 

Katso kaikki tuen hakemisen ehdot Valtiokonttorin sivuilta ja hae tukea

Katso Turun kauppakamarin 17.12. webinaarin tallenne tästä:

Muistilista 

  1. Jos oma toimialasi on tällä listalla ja liikevaihtosi on laskenut tukikauden (1.6.-31.10.2019) ja vertailukauden (1.6.-31.10.2020välillä yli 30 % -> Olet oikeutettu hakemaan tukea
  2. Jos toimialasi ei ole listallamutta yrityksesi tukikauden liikevaihto laskenut vertailukauteen verrattuna yli 30 ja syyksi on perusteltavissa koronatilanne -> Olet oikeutettu hakemaan tukea 

EU-tuesta päätöksiä alkuvuodesta 2020 

Alkuvuodesta 2020 saadaan päätöksiä yli kolmen miljardin arvoisesta EU-tuesta, eli Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Tuki jaetaan useamman eri instrumentin kautta ja hakukanavista ja kriteereistä ei ole vielä varmuutta. Rahoitus suunnataan erityisesti vihreään siirtymään, mutta myös muun muassa digitalisaatioon ja kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseen. 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy