Turun kauppakamari yhteistyön kehittäjänä yritysten ja oppilaitosten välillä

Tekstin kirjoittaja Tiina Vainio on Turun kauppakamarin yhteyspäällikkö.

Turun kauppakamari tekee aktiivista yhteistyötä Varsinais-Suomen oppilaitosten kanssa ja kokosimme tähän artikkeliin konkreettisia esimerkkejä yhteistyön muodoista. 

Viime vuosien yksi tärkeimmistä oppilaitosyhteistyön muodoista on ollut Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan perustamisen edistäminen ja lahjoitusprofessuurien hankintaErityisesti teollisuusvaliokunta on edistänyt asiaa aktiivisesti. Lisäksi Uudenkaupungin, Salon ja Loimaan kauppakamariosastot ovat tehneet merkittävät lahjoitukset. Esimerkiksi vakkasuomalaiset organisaatiot lahjoittavat Turun yliopiston tekniikalle lämpötieteiden professuurin, jonka arvo on 600 000 euroa.  

Turun kauppakamari on tehnyt vuosien varrella professuurien lisäksi useita lahjoituksia korkeakouluille, mm. Turun AMK:lle ja Turun Yliopistolle. Kauppakamari on myös osakkaana Turun Yliopiston Monttu Ventures -sijoitusyhtiössä, jonka päätehtävä on tukea Turun korkeakouluista ponnistavia kasvuyrityksiä. 

Kauppakamarin luottamustehtävissä (hallitus, valtuusto, valiokunnat) on yhteensä parikymmentä oppilaitosedustajaa, joka mahdollistaa suoran vuoropuhelun yritysten ja oppilaitosten välillä. Osaamistarpeet ovatkin monen valiokunnan agendalla ja näin viemme viestiä yritysten työvoimatarpeista oppilaitoksiin. Kauppakamari on lisäksi partnerina Ennakointiakatemiassa, jonka toiminta perustuu alueemme osaajatarpeen ennakointiin yhdessä oppilaitosten kanssa. Vuoden 2021 aikana ennakointiakatemia vierailee useassa valiokunnassa. 

Kauppakamarilla on pitkä historia koulutuksen tukijana. Kauppakamarin edustajat olivat muun muassa vaikuttamassa jo 1950-luvulla Turun kauppakorkeakoulun perustamiseen ja osaavan työvoiman merkitystä elinkeinoelämälle on aina pidetty erittäin tärkeänä. Kauppakamarin mielestä Suomen on tärkeää pitää huolta korkeasta koulutus- ja tutkimustasosta ja haluaa olla mukana tukemassa sitä. Yrityksille on tärkeää turvata tutkimusinfra, joka mahdollistaa menestyksen.  

Turun kauppakamarissa on myös säännöllisesti korkeakouluharjoittelija, joka pääsee mukaan niin e-vientiasiakirjojen ihmeelliseen maailmaan kuin valiokuntien sihteeriksi. Otamme myös vastaan oppilaitosvierailuja ja käymme itse puhumassa oppilaitosten tilaisuuksissa pyydettäessä. 

Kauppakamari on lisäksi mukana muun muassa matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen kehittämisessä sekä Turun Yliopiston strategiatyöryhmässä. Mukava esimerkki peruskouluyhteistyöstä on Loimaan seudun peruskoulujen käyttöön perustettu robotiikkalainaamo, jota kauppakamariosasto jäsenyrityksineen rahoitti. Robotiikkalainaamo voitti Nuorkauppakamareiden “Tuottava Idea” -kilpailun yhteiskuntasarjan vuonna 2020. 

Kauppakamari myöntää useille oppilaitoksille stipendejä. Uudenkaupungin osasto myöntää vuosittain merkittävät stipendit Uudenkaupungin ja Laitilan lukioille, ammattiopisto NovidalleTurun Ammattikorkeakoulun logistiikan koulutusohjelmalle sekä Uudenkaupungin yläasteelle. Lisäksi osasto tukee Uudenkaupungin lukion Lukio-diili kurssia ja lahjoittanut robotiikkaan liittyviä materiaaleja Uudenkaupungin yhtenäiskoululle.  Stipendejä myöntävät myös muun muassa ICT- ja laki- ja talousvaliokunta. ICT-valiokunnan Kummikouluna toimii Kerttulin IT-lukio ja opiskelijat vierailevat toisinaan myös kokouksissa. Laki- ja talousvaliokunnan stipendejä myönnetään taloustaidoissa ansioituneille oppilaille “Nuorten taloustaidot” -projektin yhteydessä. Molemmat valiokunnan ovat keränneet stipendirahaston keskuudestaan. Lisäksi lakivaliokunta osallistui Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintokokonaisuuksien ja opetussuunnitelmien arviointiin 

Korkeakouluyhteistyö näkyy myös jäsentilaisuuksissamme sekä viestinnässämmeVuosittainen Elinkeinoelämän foorumi järjestetään Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Logistiikan opiskelijat on perinteisesti kutsuttu mukaan Turun kauppakamarin liikennepäivään ja kauppakorkeakoulun opiskelijoita Kaupan Aika –seminaariin. Järjestämme säännöllisesti tilaisuuksia jäsenille, joita isännöivät korkeakoulut eri teemoista, viimeksi esimerkiksi Turun AMK:n kiertotaloushankkeista 

Yhteistyö on vuosien varrella tiivistynyt entisestään ja kauppakamari toivoo jatkossakin monipuolisen oppilaitosyhteistyön jatkuvan!

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy