Mitä kuuluu Salo?

Mitä kuuluu -kysymyssarjassa saadaan tällä kertaa kuulumiset 51 600 asukkaan Salosta, jossa yritystoiminta on vireää.
Kysymykseen vastaa kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

 

Mitä Saloon kuuluu?

Kiitos kysymästä, olosuhteisiin nähden kuuluu ihan hyvää. Vaikka koronatilanne on tuonut paljon haasteita ja inhimillistä hätääkin, olemme myös oppineet paljon ja onnistuneet kehittämään toimintaamme.

Asukasluvun kasvun suhteen ilmassa on positiivista virettä ja yrityspuolella esimerkiksi Valmet Automotiven uutiset työpaikkojen lisäämisestä Salon akkutehtaalle on erinomainen uutinen.

Miksi Salo on kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille?

Salo sijaitsee Suomen taloudellisesti merkittävimmän kasvukeskuksen ytimessä Turun ja Helsingin välissä. Liikenneyhteydet sekä Turun että Helsingin suuntaan ovat erinomaiset. Korkeakoulujen läheisyys ja tiivis korkeakouluyhteistyö, alueen edulliset elinkustannukset ja toimijoiden tiiviit sekä toimivat verkostot tekevät Salosta kilpailukykyisen toimintaympäristön.

Miten Salon kaupunki houkuttelee uusia asukkaita, työvoimaa ja veronmaksajia?

Salon asukasmarkkinoinnin slogan ”Vaihda kallis elämä rikkaaseen” kertoo olennaisen. Meillä saa samalla rahalla paljon enemmän kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Asuminen on edullista, samoin harrastaminen. Asumiseen on tarjolla todella monipuolisia vaihtoehtoja tiiviistä keskusta-asumisesta maaseudun kyläyhteisöihin. Salon sijainti sopii erinomaisesti esimerkiksi osittaista etätyötä tekeville. Salolla on hyvät mahdollisuudet hyötyä yhä yleisemmäksi käyvästä monipaikkaisuudesta.

Vastuullisesti hoidettu kuntatalous on hyvän, vetovoimaisen kunnan edellytys. Millä päätöksillä kuntatalous saadaan parempaan kuntoon?

Salon kaupungin rakenteellinen alijäämä on noin 10 miljoonaa euroa. Elokuussa aloittavan valtuuston kanssa otetaan työn alle kaupunkistrategian päivitys, johon liittyvät kiinteästi palveluverkkotarkastelu ja talousohjelman laatiminen alijäämän kattamiseksi. Palvelut tulee mitoittaa vastaamaan tuloja samalla kun investoidaan elinvoimaa lisääviin kärkihankkeisiin. Olennaista on kaikkien osapuolien sitoutuminen yhdessä tehtyihin päätöksiin.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat kaupunkien ja kuntien tulevaisuuden menestyminen kannalta yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Miten Salossa varmistetaan osaava työvoima?

Tässäkin asiassa kaupunki tekee tiivistä ja ennakoivaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Hyvä esimerkki tästä on Salo IoT Campus, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijat ja yritykset toimivat saman katon alla ihan konkreettisesti.

Nokia-vuosien perintönä Salossa on kansainvälisen liiketoiminnan osaamista sekä osaajia, jotka ovat tottuneet työskentelemään kansainvälisessä yrityksessä olipa kyse sitten tuotanto- tai johtotehtävistä. Tämä osaaminen on tärkeää saada käyttöön uusilla, nousevilla toimialoilla, kuten akkuteknologia, sekä siirtää sitä myös nuoremmille ikäpolville.

Salossa on myös systemaattisesti kehitetty työllisyyspalveluja. Työn taustalla on Salossa tapahtunut rakennemuutos, joka osittain pakotti tarttumaan tähän tosissaan. Nyt meillä on toimiva malli, jonka ansiosta monelle on avautunut mahdollisuus lisä- tai uudelleenkoulutukseen ja sitä kautta edelleen työllistymiseen.

Kaupunki panostaa myös tiede- ja yrittäjyyskasvatukseen lasten ja nuorten koko oppimispolun ajan päiväkodista toiselle asteelle, mikä osaltaan tukee nuorten hakeutumista jatko-opintojen pariin.

Saavutettavuus on kilpailukykyisen kunnan edellytys. Mitkä ovat Salon ajankohtaisimmat infrahankkeet?

Valtakunnallisesti merkittävä Helsingin ja Turun välinen nopea junayhteys eli Tunnin juna on luonnollisesti kaikkein keskeisin infrahanke. Alueellisen liikenteen sujuvuutta lisää kantatie 52:n ns. kakkosvaihe eli itäisen ohitustien jatkaminen edelleen pohjoiseen Someron suuntaan.

Mitä erityisesti toivoisit tulevilta kuntapäättäjiltä?

Odotan tulevilta päättäjiltä päätöksentekokykyä ja loppuvuonna valmisteltavan kuntastrategian kautta sitoutumista yhteisesti valittaviin kehittämisen painopisteisiin ja kaupungin talouden tasapainotustyöhön.

Millainen kaupunki Salo on 10 vuoden päästä?

Avoin ja utelias kestävän kehityksen kaupunki, joka toivottaa monenlaiset ihmiset ja yritykset tervetulleiksi. Omia juuriaan kunnioittava, mutta vahvasti tulevaisuuteen katsova.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy