Tunnin juna vahvistaa Suomen kilpailukykyä

Koronapandemian kriittisimmän vaiheen helpottaessa katseet kääntyvät taloutemme kasvuedellytysten vahvistamiseen. Suomen kasvunäkymät ovat tällä hetkellä muuta Eurooppaa ja erityisesti pohjoismaisia naapureitamme heikommat. Lounaiseen Suomeen investointeja tehneet kansainväliset teollisuusyritykset painottavat toimivien liikenneyhteyksien merkitystä ja osaavan työvoiman puute voi rajoittaa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.
On panostettava laajempien työssäkäyntialueiden muodostumiseen. Etätyö antaa uusia työskentelyn mahdollisuuksia, mutta ei poista tarvetta liikkumiseen. Työmarkkinoiden alueellisesti laajempi integroituminen on parhaita keinoja vauhdittaa osaajien Suomen talouskasvua.

Maan hallituksen haastavat ilmasto- ja päästösitoumukset ja elvytyssuunnitelmat ovat nostaneet pohdintoihin Tunnin junan ohella kaksi uutta ratahanketta, nk. Suomi-radan ja itäradan. Näiden hankkeiden vuoro tulee myöhemmin ja niiden suunnittelu ja päätöksenteko eri linjausvaihtoehdoista tulevat kestämään vuosia.

Tunnin junan suunnittelu on edennyt hyvää vauhtia. Espoon kaupunkiradan rakennussuunnittelun odotetaan valmistuvan vuoden 2023 alussa, minkä jälkeen rakentamisen valmistelu voisi käynnistyä. EU rahoittaa Tunnin junan rakennussuunnittelua. Tämä tarkoittaa, että Suomessa selkeä ajallinen prioriteetti kohdistuu Helsinki-Turku yhteysvälin parantamiseen. Hankkeen rakennussuunnittelu on saatavissa päätökseen 2-3 vuoden kuluessa ja rakentaminen tulisi saattaa päätökseen 10 vuoden sisällä. Nyt on varmistettava elinkeinoelämän ja palkansaajajärjestöjen tuki hankkeelle maan hallituksen suuntaan.

Professori Stubbin konseptia lainaten Tunnin junan kolme pointtia ovat:

1. Tunnin junan rakennussuunnittelu on jo käynnissä.
2. EU tukee ja rahoittaa hanketta.
3. Hankkeella on laajaa kansallisen tason tukea suomalaisten teollisuus- ja palvelualan yritysten piirissä.

 

MATTI VUORIA
Liikennekäytävävaltuuskunnan puheenjohtaja

JARKKO HEINONEN
Liikennekäytävävaltuuskunnan sihteeri

Pääkirjoitus on julkaistu 2/2021 Turun kauppakamari -lehdessä

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy