Kauppakamarikysely: Yli 80 prosenttia yrityspäättäjistä uskoo etätyön lisääntymiseen ja yli 70 prosenttia digitalisaation vauhdittumiseen

Kauppakamarin korona-aiheiseen kyselyyn vastasi noin 2400 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista reilu kuusi prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä. Varsinais-Suomessa kyselyyn vastasi 204 jäsentä, joista suurimpana ryhmänä olivat teollisuusalan yritykset.

Etätyö muuttaa toimistojen merkitystä

Kyselyssä etätyön tekemisen lisääntymiseen uskoi yli 80 prosenttia vastanneista, ja yli 70 prosenttia uskoi kriisin vauhdittavan digitalisaatiota. Pysyvää muutosta arvioitiin tapahtuvan myös johtamistavoissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Viidennes yrityksistä arvioi, että markkinaosuudet jaetaan toimijoiden kesken uudestaan.

Varsinais-Suomen alueella ”uuden normaalin” tuomaan etätyön yleistymiseen uskoi kyselyn perusteella vieläkin useampi, peräti 86,3 prosenttia, ja digitalisaation kasvuun 72,1 prosenttia.

”Korona osoitti viimeistään sen, ettei sillä mistä käsin tietotyötä tehdään ole merkitystä”, sanoo Kuntien Tiera Oy:n ICT-palveluista ja yritysjärjestelyistä vastaava varatoimitusjohtaja Sakari Luotonen.

Luotosen mukaan työkalut etätyölle ovat olleet olemassa vuosia eikä hän näe enää paluuta vanhaan. Edelleenkin on olemassa työtä, jota ei voi tehdä etäisyyksien päästä, mutta muutos työkulttuurissa on selkeä. Uusi normaali muuttaa todennäköisesti myös toimistojen merkityksen.

”Toimistoista voi tulla enemmänkin kohtaamispaikkoja esimerkiksi tiimipalavereihin, mutta työtä tehdään enenevästi muualla”, hän arvioi.

Luotonen näkee työkulttuurin muutoksen myönteisenä. Toteutuspaikan vapautuminen tarjoaa työntekijälle aikaisempaa suurempaa joustoa ja työnantajille mahdollisuuden erottua muiden joukosta tarjoamalla etätyömahdollisuutta. Etätyön Luotonen näkee myös jonkinlaisena ekotekona, kun työliikkuminen vähenee.

”Etätyö on työtä. Itse kukin tekee työsuorituksensa siellä missä sen parhaimmaksi kokee”.

Maksuvalmius heikoin pienillä yrityksillä sekä majoitus- ja ravitsemusalalla

Koronakriisi on vaikuttanut yritysten maksuvalmiuteen eli kykyyn selviytyä lyhytaikaisista veloista. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 12,6 prosenttia ilmoitti maksuvalmiutensa olevan välttävä tai heikko. Joka viidennellä yrityksellä maksuvalmius on tyydyttävä. Reilulla kahdella kolmasosalla yrityksistä maksuvalmius on hyvä tai erinomainen. Varsinais-Suomessa maksuvalmiuden ilmoitti heikoksi tai välttäväksi 10,3 prosenttia vastanneista.

”Koronakriisi on luonnollisesti koetellut yrityksiä. Yli 12 prosentilla maksuvalmius on välttävä tai heikko, mikä osaltaan heijastelee myös sitä, että 23 prosenttia vastaajista ilmoitti konkurssiriskin nousseen merkittävästi koronan takia ”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki.

”Suurten yritysten tilanne näyttäisi olevan hieman parempi kuin pienten. Toimialoista esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusala on todellisissa ongelmissa maksuvalmiudenkin suhteen”, Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 27.4.2021. Kyselyyn vastasi 2338 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2 ja 16.3.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi

 

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy