Kauppakamarit: Tällainen on yritysmyönteinen kunta – kuntatalous on vaalien tärkein kysymys

”Kestävällä pohjalla oleva kuntatalous on vetovoimaisen kunnan perusedellytys. Vain taloutensa hyvin hoitavassa kunnassa yritykset ja asukkaat voivat olla varmoja palveluidensa saatavuudesta. Tämän takia kuntatalous on tulevien kuntavaalien tärkein kysymys”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

”Kuntalaisellekin on tärkeää, että yritykset voivat hyvin. Menestynyt yritys työllistää kuntalaisia, maksaa veroja ja näin ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia.”

Kuntatalous on ollut jo kauan ennen koronaepidemiaa kriisissä, tulot eivät ole useassa kunnassa riittäneet kattamaan menoja. Koronaepidemian takia monissa kunnissa välttämättömiä uudistuksia talouden tasapainottamiseksi on lykätty.

”Vakaa, yrityksiä työllistämiseen ja investointeihin kannustava toimintaympäristö vaatii, että kuntataloutta hoidetaan vastuullisesti. Terveellä ja kestävällä pohjalla oleva talous mahdollistaa yrityksille hyvän toimintaympäristön työllistää ja kuntalaisille toimivat palvelut. Ne tekevät kunnasta vetovoimaisen ja hyvinvoivan”, sanoo Sipola.

Kauppakamarit muistuttavat, että kuntataloutta ei korjata lisävelalla tai veronkorotuksilla.

”Veronkorotukset lamaannuttavat talouskasvua ja johtavat työpaikkojen vähenemiseen. Tulevien valtuutettujen pitääkin olla valmiita tekemään rakenteellisia uudistuksia, jotta kuntien elinvoima ja kuntalaisten palvelut taataan.”

Kauppakamarien mielestä kuntien tulevan roolin on rakennuttava entistä vahvemmin elinvoimaisuuden, osaamisen ja yritysten toimintaedellytysten edistämisen varaan. Alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät, tilittävät veroja ja investoivat uuteen.

”Yritysten luottamus tulevaisuuteen luodaan ennakoitavalla toimintaympäristöllä. Tämä tarkoittaa kestävän talouden lisäksi sitä, että osaavan työvoiman saatavuuteen ja kansainvälisyyteen panostetaan yhteistyössä yritysten kanssa, liikenneyhteydet ovat kunnossa ja lupaprosessit esimerkiksi kaavoitukseen liittyen ovat sujuvat”, Sipola arvioi.

Kauppakamareiden ratkaisut kestävän kuntatalouden, elinvoimaisen kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi:

1. Kuntien on laadittava uudistusten ja tulevaisuuden tiekartta (Näihin koko teksti mukaan?)
2. Veroja ei pidä kiristää ja kuntien piiloverotus on laitettava kuriin
3. Kuntien tehtäviä ei saa lisätä
4. Kuntayhtiöiden ei pidä häiritä markkinoita tarpeettomasti – reilusta kilpailuasetelmasta huolehdittava
5. Kuntien on vahvistettava hankintaosaamista

 

Kauppakamareiden kuntavaaliteesit 2021

 

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy