Kilpailukykyistä liikennettä ja vihreä kasvua

Suomen liikennepolitiikkaa on rakennettava realistisille lähtökohdille. Pitkät etäisyydet ja heikot tavaravirrat on meille lajityypillisiä piirteitä, samoin kuin Suomen saavutettavuus kaukana päämarkkina-alueilta. Meidän tuleekin katsoa entistä vahvemmin myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja vahvistaa Suomen yhteen liitettävyyttä muuhun Eurooppaan ja lähialueille liikenteen infraratkaisuissa. Vastavalmistunut 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa hyvän pohjan, se tosin tarvitsee kaverikseen riittävän rahoituspohjan, että liikenneinfraan voidaan investoida pitkäjänteisesti.

Uusia rohkeita ratkaisuja on löydettävä siihen, miten liikennesektorin kohtaamiin valtaviin fiskaalisiin haasteisiin pystytään vastaamaan. Pelkän budjettirahoituksen varassa tehtävillä päätöksillä ei ilman huomattavia korotuksia pystytä takaamaan yrityksille riittävää logistista kilpailukykyä. Väylien kuntoon on pystyttävä investoimaan, muuten korjausvelkaa ei pystytä taittamaan eikä uusiin hankkeisiin investoimaan. Myös ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun liikenteen päästöjen vähentämisen osalta vaatii investointeja julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta.

Iso osa liikenteen tulevaisuutta on vihreä siirtymä, joka tarjoaa laajoja mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa tuleviin ratkaisuihin. Erityisesti Turun alueella korostuu erittäin vahva asema meriteollisuudessa. Vaikuttamalla EU-lainsäädäntöön aktiivisesti voimme luoda työtä ja kasvua suomalaisille toimijoille sekä vihreää vientiä koko sisämarkkina-alueelle.

Meidän on myös aktiivisesti haettava ratkaisuja liikenteen päästövähennyksiin digitalisaation, puhtaiden polttoaineiden sekä sisävesi- ja raideliikenteen avulla. Raideliikenteeseen on saatava lisää tehoa, lähiliikenteeseen panostettava ja rahtiliikenteen edellytyksiä raiteilla parannettava. Olemassa olevalta rataverkostolta on poistettava kiireellisesti pullonkaulat ja tehtävä pidempiaikainen suunnitelma raideliikenteen kehittämisestä Suomessa.

Päivi Wood
johtava asiantuntija
Keskuskauppakamari

 

 

 

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy