Spottivalossa: Radiometer Turku Oy

Radiometerin tarina alkoi vuonna 1954, kun yritys toi markkinoille maailman ensimmäisen kaupallisen verikaasuanalysaattorin. Radiometer Turku Oy:stä (aiemmin Innotrac Diagnostics Oy) tuli osa Radiometerin historiaa vuonna 2006, kun yhtiö aloitti immunomäärityksessä käytettävien reagenssien toimittamisen Radiometerin maailmanlaajuisille diagnostiikkamarkkinoille.

”Tänä päivänä olemme johtava akuuttihoitolaitteiden toimittaja. Tuotteemme, joita käytetään sairaaloissa, lääkäriasemilla ja laboratorioissa yli 130 maassa, tarjoavat tietoa akuuttihoidon diagnostiikan kriittisistä parametreistä”, kertoo Radiometer Turku Oy:n toimitusjohtaja Sebastian Krämer yrityksen toiminnasta.

Uransa alalla Krämer aloitti Danaher-konsernissa vuonna 2014, johon Radiometer Turku myöskin kuuluu.

”Työskentelin Pohjois-Saksassa toimivassa pienessä yrityksessä Alltecissä, joka kehitti lasermerkintätekniikoita kaikenlaisia teollisuuden ja terveydenhoitoalan käyttötarkoituksia varten. Olin aina halunnut työskennellä maailmalla ja asua ulkomailla perheeni kanssa. Alkuvuodesta 2021 minulle tarjottiin mahdollisuutta johtaa Radiometerin liiketoimintaa Turussa”, kertoo Krämer urakehityksestään.

Johtajuusopissaan Krämer korostaa tekojen merkitystä:

”Vähemmän puhetta, enemmän tekoja: työskentele ihmisten kanssa ja ole osa tiimiä. Motivoi ja haasta ihmisiä, jotka haluavat kehittyä.”

Tulevaisuuden näkymät

Turussa sijaitsevan Radiometerin ainutlaatuinen menestystekijä on sen sijainti lähellä tiedekeskittymää, jossa teknologiaa kehitetään, ja jossa yritykset ovat osa laajempaa bioteknologia-alan yhteisöä.

”Radiometer Turku Oy on kasvanut vuosien aikana huomattavasti, ja investoimme sen tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. On upeaa saada olla mukana tässä kehityksessä, vaikka siinä on omat haasteensa, erityisesti henkilöstöpuolella. Pätevän työvoiman saaminen on ollut haastavaa viime vuosina ja on sitä varmasti myös jatkossa. Radiometer Turku työskentelee aktiivisesti, jotta se voi kouluttaa uuden sukupolven henkilöstöä ja tarjota täydennyskoulutusta työntekijöille, joilla on pohjakoulutus muulta alalta kuin biokemiasta. Lisäksi yritämme houkutella asiantuntijoita muuttamaan Turkuun Suomen ulkopuolelta, kuten tein itse viime toukokuussa”, kuvailee Krämer Radiometerin Turun toimipisteen kehitystä.

Toimintaympäristönä Krämer pitää Varsinais-Suomea hyvänä, mutta kehittämiskohteitakin löytyy:

”Biolääketieteen alan yrityksenä saamme tukea vankalta asiantuntijaverkostolta ja alueen yliopistoilta, jotka tukevat innovaatiotoimintaamme. Viime vuosina alueella on tehty valtavasti työtä kansainvälisten asiantuntijoiden houkuttelemiseksi, ja tiedän, että suunnitteilla on myös tulevaa toimintaa. Jos saan esittää yhden toiveen, toivon, että tulevassa kehitystyössä painotetaan infrastruktuurihankkeita – parempia lentoyhteyksiä Turkuun tai nopeampaa junayhteyttä Helsinkiin”, toivoo Krämer.

Stefan Krämer
toimitusjohtaja

 

In English:
In the spotlight: Radiometer

The story of Radiometer dates to 1954, when the company launched the world’s first commercially available blood gas analyzer. That was the beginning of a long history of innovation.  Radiometer Turku Oy (formerly Innotrac Diagnostics Oy) became part of the rich legacy of Radiometer in 2006 to supply immunoassay reagents for Radiometer’s global diagnostics market.

“Today, we’re a leading provider of technologically advanced acute care solutions, and our products and solutions are used in hospitals, clinics and laboratories in over 130 countries, providing information on critical parameters in acute care diagnostics”, tells Sebastian Krämer, the managing director of Radiometer Turku Oy.

Krämer started his career on the field back in 2014 in Danaher corporation, which Radiometer is also part of.

“I started in a small operating company in Northern Germany, Alltec, developing laser marking solutions for different kinds of industrial and medical solutions. I’ve always wanted to work and live abroad with my family and in the beginning of 2021, I got the opportunity to lead the site of Radiometer in Turku”, Krämer says about his career development.

The importance of doing things instead of just talking is a big part of Krämer’s leadership theory:

“Walk the talk; work with the people and be part of the team; motivate and challenge individuals who want to grow.”

View in the future

 For Radiometer in Turku, one of the success factors is to be located close to the scientific center where the technology has been developed and where you are part of big biotech community.

“Radiometer Turku Oy has grown significantly over the years and we’re investing to increase our production capacity. That’s an incredibly exciting journey to be part of, but it’s had it challenges too, especially on the HR side. Finding qualified employees has been a challenge over the past years and continues to be one. Radiometer Turku is actively working on training the next generation and cross-training employees coming without a biochemical background. Additionally, we are working on attracting non-Finnish experts to move to Turku (like I just did in May this year)”, explains Krämer.

As an operating environment Krämer sees that Southwest Finland has it’s potential but there is also room for improvement:

“As a company in the Biomedical area, we are supported here by a good network of experts and universities which support us on our innovation path. During the last years a lot has been done to further attract international experts and I personally can see that further actions are planned.

One point which I might like to see among future improvements is to get more focus on the infrastructure – better flight connections from Turku or a faster train to Helsinki.”

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy