Ladataan Tapahtumat

Menneet tapahtumat → Livestreamit

Tapahtumat Etsi

Tapahtuma Views Navigation

huhtikuu 2021

Striimi: Strateginen talousjohtaminen 29.4.2021

29.4. klo 09:00 - 16:00

Etäkoulutuksessa perehdytään case-esimerkkien avulla perinteisten talouden raporttien hyödyntämiseen strategisissa päätöksentekotilanteissa. Päivän aikana käydään läpi myös tyypillisiä sisäisen laskennan sovellustilanteita, hinnoittelupäätöksiä, investointipäätöksiä sekä taloudellisten riskien hallintaa. Ohjelmassa muun muassa: Mitä tuloslaskelma kertoo, ja mitä siitä tulisi…

Lue lisää »

Striimi: Kohdemarkkinan valinta vientikaupassa 29.4.2021

29.4. klo 09:00 - 12:00

Kohdemarkkinoiden valinta ja valitun markkinan yksityiskohtainen strategia on olennainen osa onnistumista uudelle markkinalle suunnattaessa. Koulutuksen tavoitteena on selkeyttää miten valita yritykselle oikea kohdemarkkina useiden vaihtoehtojen joukosta ja kuinka rakennetaan menestyksekäs strategia ja toimintamalli valitulle markkinalle.…

Lue lisää »

toukokuu 2021

Striimi: Työsuhteen ongelmatilanteisiin puuttuminen käytännössä 4.5.2021

4.5. klo 08:45 - 15:00

Taitavalla esimiestyöllä voidaan ennaltaehkäistä työpaikan ongelmatilanteiden syntymistä. Pelkällä juridiikan tuntemisella ei esimiestyössä pärjää, mutta työn kannalta olennaisen juridiikan tunteminen antaa esimiehelle välineitä ja varmuutta puuttua haastaviin tilanteisiin. Tässä koulutuksessa lähestytään työsuhteen ongelmatilanteita johtamisen ja työlainsäädännön näkökulmasta. Käytännönläheisten…

Lue lisää »

Striimi: Ostoreskontra – tulkintatilanteet ja ratkaisut 5.5.2021

5.5. klo 08:45 - 12:00

Ostoreskontra – tulkintatilanteet ja ratkaisut -koulutuksessa tarkastellaan käytännönläheisesti ostoreskontran kirjauksissa esiin tulevia erityiskysymyksiä. Helsingin seudun kauppakamarin tietoisku on suunnattu ostoreskontranhoitajille ja kirjanpitäjille, jotka osallistuvat ostoreskontran hoitoon, näihin tehtäviin siirtyville sekä heidän esimiehilleen. Koulutuksessa käydään läpi ostolaskujen kirjaamisessa tarvittavaa…

Lue lisää »

Striimi: Tehokoulutus: Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset ja tulevat lakimuutokset 5.5.2021

5.5. klo 08:50 - 10:15

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön on tulossa työnantajan korvausvelvollisuutta koskevia muutoksia. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2022. Tehokoulutuksessa kuulet, milloin kilpailukieltosopimuksen voi tehdä ja millaisin ehdoin millaisia muutoksia lakiin on ehdotettu mitä on muutoksen taustalla. Asiantuntija: Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun…

Lue lisää »

Striimi: Remburssit kansainvälisessä kaupassa 5.5.2021

5.5. klo 09:00 - 12:00

Remburssi on ulkomaankaupan maksutapa, joka oikein käytettynä turvaa sekä ostajan että myyjän etuja. Tule kuulemaan, miten rembursseja kannattaa hyödyntää käytännössä! Koulutuksessa perehdyt: Remburssitekstien sisältöön ja remburssiin yleisimmin vaadittuihin asiakirjoihin Remburssisääntöjen tärkeimpiin kohtiin Kansainväliseen pankkikäytäntöön. Koulutus…

Lue lisää »

Striimi: Asiantuntijasta esimieheksi 6.5.2021

6.5. klo 08:45 - 15:30

Oletko siirtymässä tai jo siirtynyt asiantuntijan tehtävästä esimieheksi? Tässä vuorovaikutteisessa koulutuksessa saat työvälineitä ja hyviä vinkkejä roolinvaihdoksen johdosta syntyviin eri tilanteisiin. Päivän jälkeen osaat huomioida alaisten yksilöllisyyden sekä johtaa ja motivoida heitä paremmin. Sinulla on…

Lue lisää »

Striimi: Palkka ja työkorvaus verotuksessa 6.5.2021

6.5. klo 08:45 - 12:00

Koulutuksessa saat tiiviin tietopaketin siitä, miten palkan ja työkorvauksen välinen ero tehdään Verohallinnon ohjeen mukaisesti. Koulutuksen jälkeen tiedät mm. mitä työstä maksettu korvaus on verotuksessa, milloin siitä on toimitettava ennakonpidätys, maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja annettava…

Lue lisää »

Striimi: Hyvin suunniteltu budjetti 6.5.2021

6.5. klo 09:15 - 12:30

Budjetointi voidaan laatia eri tarkoituksia varten eri aikajänteille ja eri tarkkuudella. Budjetointi ei ole ainoastaan tulevaisuuden ennustamista ja numeroiden pyöritystä vaan voi toimia esimerkiksi henkilöstön motivointi- ja sitouttamiskeinona. Koulutuksen punainen lanka on, että budjetointi on ennen…

Lue lisää »

Striimi: Älyä ja tekoälyä – moderni johtaminen talouden muutoksessa 6.5.2021

6.5. klo 12:30 - 16:00

Valmennuksen tarkoituksena on tuoda esiin ihmisen rooli disruptiossa, varmistaa että ihmiset huomioidaan riittävästi talouden, robotiikan ja teköälyn muutoksen näkökulmasta. Valmennus antaa työkaluja muutoksen onnistuneeseen johtamiseen. Ohjelmassa: -          Miten ihminen ja teknologia saadaan kohtaamaan tuloksellisesti muutoksessa?…

Lue lisää »

Striimi: Tehokoulutus: Verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistus voimaan 1.7.2021 7.5.2021

7.5. klo 08:45 - 10:30

Tavaroiden kansainvälistä verkkokauppaa koskeviin arvonlisäverosäännöksiin on tulossa merkittäviä muutoksia. Sähköisten palvelujen erityisjärjestelmä laajenee muiden palvelujen myyntiin sekä EU:n sisäiseen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävään tavaroiden verkkokauppaan Verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistaminen (ns. alv-paketti) tulee voimaan heinäkuussa.…

Lue lisää »

Striimi: Tehokoulutus: Perhevapaat ja perhevapaauudistus 7.5.2021

7.5. klo 08:50 - 10:30

Tässä käytännönläheisessä tehokoulutuksessa saat tiiviin katsauksen siitä, mitä jokaisen työnantajan täytyy tietää perhevapaista. Kuulet muun muassa mihin työnantajalla ja työntekijällä on oikeus, mitkä ovat osapuolten velvollisuudet? millaiset kysymykset työnantajia perhevapaissa usein askarruttavat? millaisia muutoksia suunniteltu…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy