Ladataan Tapahtumat

Menneet tapahtumat → Työsuhde & HR

Tapahtumat Etsi

Tapahtuma Views Navigation

huhtikuu 2021

Striimi: Palkanlaskennan ajokortti® – osa 2 13.-14.4.2021

13.4. klo 09:00 - 14.4. klo 15:30

Kaksipäiväisessä palkanlaskennan syventävässä koulutuksessa perehdytään palkanlaskennan vaativampiin tilanteisiin. Palkanlaskennan ajokortti® osa 2 -koulutuksessa saat tietoa mm. veronalaisista ja verovapaista henkilökuntaeduista, luontoiseduista palkanlaskennassa ja työsuhteen päättymisen hteydessä maksettavista korvauksista. Asioita käsitellään käytännönläheisesti useiden esimerkkien ja harjoitusten avulla.…

Lue lisää »

Striimi: Työsuhteen ehdot ja niiden muuttaminen 14.4.2021

14.4. klo 08:45 - 12:00

Työnantajan voi olla vaikea hahmottaa, mistä lähteistä työsuhteen ehdot tulevat ja mikä on näiden välinen etusija. Muutoksiin on mahdollista myös ennakolta varautua työsopimusten loppuun mietityin ehtokirjauksin. Nyt etenkin poikkeusolojen vallitessa työnantajalle voi tulla tarve muuttaa…

Lue lisää »

Striimi: Työaikalain muutokset ja vaikutukset palkanlaskentaan 15.4.2021

15.4. klo 08:45 - 12:00

  Työaikalaki tuli voimaan 2020 alusta. Työajan järjestäminen on tämän jälkeen ollut mahdollista aikaisempaa joutavammin ja laissa on nyt elementtejä, joita siellä aikaisemmin ei ole ollut. Koulutuksessa kuulet, miten nämä uudistukset ja muutokset vaikuttivat työajan…

Lue lisää »

Striimi: FINANCIAL ASSISTANT – Talousassistentin valmennuspäivä 15.4.2021

15.4. klo 08:45 - 15:30

Financial Assistant – Talousassistentin valmennuspäivä on tarkoitettu Sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi monipuolisessa talousassistentin tehtävässä. Valmennuspäivän aikana tarkastellaan mm. taloushallinnon roolia keskeisenä osana yrityksen toimintaa, kirjanpidon peruskäsitteitä, edellytyksiä taloushallinnon jatko-opintoihin sekä vuorovaikutusta taloushallinnon ja liiketoiminnan välillä. Ohjelmassa: Yrityksen…

Lue lisää »

Striimi: Vuosilomapalkkojen laskennan erikoistilanteet 20.4.2021

20.4. klo 08:45 - 12:00

Kun vuosiloman ansaintaan ja palkanmaksuun tulee poikkeamia esim. sairastumisen, perhevapaiden, lomautuksen tai työajan muutoksen vuoksi, tarvitaan palkkahallinnossa syvempää tietämystä vuosilomalain soveltamisesta. Tule päivittämään tietosi ja varmista osaamisesi vuosilomalaista! Vuosilomapalkkojen laskennan erikoistilanteet -koulutuksen ohjelmassa: Vuosiloman ansaintaan…

Lue lisää »

Striimi: Tehokoulutus: Takaisin töihin – lomautuksen päättäminen ja irtisanottujen takaisinottaminen 22.4.2021

22.4. klo 09:00 - 10:15

Tässä tehokoulutuksessa saat tietoa siitä, mitä sääntelyä ja sopimismahdollisuuksia liittyy siihen, kun koronarajoitukset hellittävät ja työn määrä taas lisääntyy. Kuulet muun muassa miten lomautus päätetään tai muutetaan osa-aikaiseksi miten lomautusaikana on kertynyt lomaa ja voidaanko…

Lue lisää »

Striimi: Sairauspoissaolot – ohjeita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin 27.4.2021

27.4. klo 08:45 - 12:00

Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa saat tietoa niistä sairauspoissaoloihin liittyvistä asioista, jotka jokaisen työnantajan ja työnantajan edustajan on hyvä tuntea. Koulutukseen on kerätty sairauspoissaoloihin liittyviä ajankohtaisia ja keskeisiä asioita. Koulutuksessa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Sairausajan palkanmaksu - miten…

Lue lisää »

Striimi: Yhteistoimintalaki uudistuu 28.4.2021

28.4. klo 09:00 - 10:30

Hallituksen esitysluonnos uudeksi yhteistoimintalaiksi on annettu. Tehokoulutuksessa lakimies Kati Mattinen Helsingin seudun kauppakamarista käy läpi uuteen yhteistoimintalakiin ehdotettuja asioita. Uudessa yhteistoimintalaissa on kolme kokonaisuutta: jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä muutosneuvottelut henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa. Uudesta yhteistoimintalaista…

Lue lisää »

toukokuu 2021

Striimi: Työsuhteen ongelmatilanteisiin puuttuminen käytännössä 4.5.2021

4.5. klo 08:45 - 15:00

Taitavalla esimiestyöllä voidaan ennaltaehkäistä työpaikan ongelmatilanteiden syntymistä. Pelkällä juridiikan tuntemisella ei esimiestyössä pärjää, mutta työn kannalta olennaisen juridiikan tunteminen antaa esimiehelle välineitä ja varmuutta puuttua haastaviin tilanteisiin. Tässä koulutuksessa lähestytään työsuhteen ongelmatilanteita johtamisen ja työlainsäädännön näkökulmasta. Käytännönläheisten…

Lue lisää »

Striimi: Tehokoulutus: Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset ja tulevat lakimuutokset 5.5.2021

5.5. klo 08:50 - 10:15

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön on tulossa työnantajan korvausvelvollisuutta koskevia muutoksia. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2022. Tehokoulutuksessa kuulet, milloin kilpailukieltosopimuksen voi tehdä ja millaisin ehdoin millaisia muutoksia lakiin on ehdotettu mitä on muutoksen taustalla. Asiantuntija: Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun…

Lue lisää »

Striimi: Palkka ja työkorvaus verotuksessa 6.5.2021

6.5. klo 08:45 - 12:00

Koulutuksessa saat tiiviin tietopaketin siitä, miten palkan ja työkorvauksen välinen ero tehdään Verohallinnon ohjeen mukaisesti. Koulutuksen jälkeen tiedät mm. mitä työstä maksettu korvaus on verotuksessa, milloin siitä on toimitettava ennakonpidätys, maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu ja annettava…

Lue lisää »

Striimi: Tehokoulutus: Perhevapaat ja perhevapaauudistus 7.5.2021

7.5. klo 08:50 - 10:30

Tässä käytännönläheisessä tehokoulutuksessa saat tiiviin katsauksen siitä, mitä jokaisen työnantajan täytyy tietää perhevapaista. Kuulet muun muassa mihin työnantajalla ja työntekijällä on oikeus, mitkä ovat osapuolten velvollisuudet? millaiset kysymykset työnantajia perhevapaissa usein askarruttavat? millaisia muutoksia suunniteltu…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy