Åbo Svenska Teaterförening r.f.

Åbo Svenska Teaterförening r.f.

Åbo Svenska Teater on Suomen vanhin teatteri, ja Turun seudun ainoa ruotsinkielinen ammattilaisteatteri. Toimintaa ylläpitää kaikille avoin teatteriyhdistys, Åbo Svenska Teaterföreningen r.f.

Åbo Svenska Teater är den äldsta teaterhuset i Finland, och den enda svenskspråkiga professionella institutionsteatern i Åboland. Verksamheten upprätthålls av Åbo Svenska Teaterförening r.f.