CH-Bioforce Oy

CH-Bioforce Oy

CH-Bioforce erottaa ainutlaatuisessa prosessissaan biomassasta selluloosan, hemiselluloosan ja ligniin puhtaina jakeina, tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä tavalla. Raaka-aineena toimivat teollisuuden ja maatalouden sivuvirrat kuten esim. olki. Edellä mainittuja tuotteita, biopolymeerejä, voidaan käyttää niin tekstiili-, kosmetiikka-, elintarvike- kuin kemianteollisuudessakin korvaamaan uusiutumattomia raaka-aineita.