Cyklon Nordic Oy

Cyklon Nordic Oy

Cyklon Nordic Oy perustettiin vuoden 2021 lopussa ratkaisemaan pyöräilyn voimakkaan kasvun mukanaan tuomia pysäköintihaasteita. Rakennuttajia ja kiinteistönomistajia askarruttivat pyörien pysäköinnin tilalliset ja kaupunkikuvalliset ulottuvuudet. Toisaalta pyöräilijät toivovat pyöräpysäköinniltä helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta, näitä haasteita me olemme ratkaisseet.