Neste Oyj Naantalin terminaali

Neste Oyj Naantalin terminaali

Nesteen Naantalin terminaali satamineen huolehtii lounaisen Suomen liikennepolttonesteiden jakelusta. Naantalin terminaalin toiminnot pitävät sisällään sataman, säiliöautojakelusta vastaavan jakeluterminaalin, laajan säiliöalueen sekä tukitoimintoja kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon.