Talous ja Nuoret TAT ry

Talous ja Nuoret TAT ry

Talous ja nuoret TAT:n tavoitteena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. TAT tekee töitä nuorten työelämä- ja taloustaitojen eteen yhdessä koulujen, yliopistojen, yritysten, kuntien ja säätiöiden kanssa. Talous ja nuoret TAT tarjoaa kunnille ja opetusalan ammattilaisille kattavan palvelupolun, joka tarjoaa sisältöä ja materiaaleja alakoulusta toiselle asteelle – aivan jokaiselle nuorelle.

TAT:n palvelupolun avulla jokainen nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan, innostuu tulevaisuudestaan sekä rohkaistuu tavoittelemaan unelmiaan. Talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen lisäksi TAT:n palvelupolku vahvistaa osallisuuden tunnetta sekä kannustaa nuoria toimimaan yhdenvertaisemman ja kestävämmän yhteiskunnan hyväksi.