Turun Tunnin Juna Oy

Turun Tunnin Juna Oy

Turun Tunnin Juna Oy perustettiin joulukuussa 2020. Yhtiön tehtävä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka.
Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää merkittävästi kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen.
Hanke koostuu neljästä eri osasta: Espoon kaupunkiradasta, Espoosta Lohjan kautta Saloon kulkevasta Espoo–Salo-oikoradasta, Salo–Turku-kaksoisraiteesta sekä Turun ratapiha-alueesta.
Espoo–Salo-oikorataosuus ja Salo–Turku välille tulevat rataoikaisut lyhentävät merkittävästi Helsinki – Turku -ratayhteyttä ja kaksiraiteisuus sujuvoittaa junaliikennettä. Lopputuloksena matka-aika Helsinki – Turku -välillä lyhenee huomattavasti.
Espoon kaupunkiradan rakentaminen käynnistyy viimeistään alkuvuonna 2022.