Edunvalvonta

Edunvalvonnan keskeiset teema-alueet

•    Varsinais-Suomen kehittyminen logististen toimintojen keskuksena ja liikenneyhteyksien kehittäminen
•    Maakunnan matkailullisen vetovoiman lisääminen
•    Kaavoitukseen vaikuttaminen kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolla
•    Hyvinvointiyhteiskunnan toimintamallien kehittäminen
•    Vaikuttaminen kustannustehokkaan toimintaympäristön kehittämiseen
•    Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen palvelemaan entistä paremmin elinkeinoelämän tarpeita

Kauppakamarin tehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Tehtävänsä toteuttamiseksi kauppakamari vaikuttaa viranomaisiin ja lainsäädäntöön elinkeinoelämän etuja valvoen, kehittää markkinataloutta sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kauppakamari järjestää ajankohtaiskoulutusta, edistää ulkomaankauppaa, hyväksyy elinkeinoelämässä tarvittavia asiantuntijoita ja myöntää ulkomaankaupassa tarvittavia asiakirjoja.

Toimialueena Varsinais-Suomen maakunta

Print Maakunnan asukasmäärä on 440 000, ja sen tärkeimmät keskukset ovat Turku, Salo, Uusikaupunki, Loimaa ja Parainen. Varsinais-Suomi on maan toiseksi suurin tuotantoalue, ja alueella toimii kymmenesosa Suomen tehdasteollisuudesta. Tärkeitä tuotannon aloja ovat elektroniikka ja muu metalliteollisuus, mm. laivanrakennus sekä elintarviketeollisuus ja kemian teollisuus.

Maakunnan sijainnista johtuen myös liikenne ja matkailu ovat tärkeitä elinkeinoja. Varsinais-Suomen vahvuuksiin kuuluvat lisäksi kaksi yliopistoa, Turku Science Park, Turun Messukeskus, runsas ja korkeatasoinen kulttuuritarjonta sekä laaja saaristo vapaa-ajan viettomahdollisuuksineen.

Jotta Varsinais-Suomi jatkuvasti kehittyisi yrityksiä kiinnostavana sijaintipaikkana ja tärkeänä Itämeren piirin kohtaamispaikkana, sekä yritysten että niiden toimintaedellytysten on uudistuttava aikaisempaa voimakkaammin. Muutoksen edistäjänä kauppakamari kokoaa alueensa yritykset yhteistyöhön ja luo tilanteet, joissa yrityksissä oleva asiantuntemus ja kehittämistahto voivat vaikuttaa. Varsinais-Suomessa on erityisesti kehitettävä liikkumisen, oppimisen sekä organisaatioiden välisen yhteistoiminnan edellytyksiä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää jäsenten aktiivisuuden lisäksi hyvää yhteistyötä muiden elinkeinoelämän kehitykseen pyrkivien tahojen kanssa.

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy