Lausunnot

Turun kauppakamari on itsenäisesti toimiva, koko Varsinais-Suomen etuja ajava organisaatio. Keskeisimpiä edunvalvonnan työkaluja ovat valiokuntatyöskentely sekä erilaiset selvitykset ja julkaisut. Kauppakamari on myös aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja yhteistyöryhmissä. Osana yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tai itsenäisesti Turun kauppakamari julkistaa lausuntoja ja kannanottoja.

2016

Liikenneverkon kehittämistarpeet alueen elinkeinoelämän näkökulmasta

Alueiden kilpailukyky -selvitys

Liikennekaari

Kauppatori, katusuunnitelmat ja sitä ympäröivät kadut

Tullin aukioajat

2015

Kirjalansalmen silta

Merellinen saaristo

Kehittämisyhtiöiden rooli yritysten toimintaympäristön kehittämisessä

Raitiotielausunto

Kaupan aukioloaikojen vapauttaminen

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava, täydennys

Turku-Pori-yhteysvälin kehittämisselvitys

2014

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Raitiotielinjaukset

Valtatien 8 Turku–Rauma–Pori-yhteysvälin investointi

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Satakunnantien ja Myllyn alueen yhdystie

Meriliikennestrategia 2014-2022

Maakuntastrategian valmistelu

Logistiikka-alan koulutuspaikat

Humalistonkadun pyöräily-yhteyden liikennesuunnitelma

Hallituksen esitys tilintarkastuslaista

2013

Kaupan palveluverkkoselvitys 2013

Meriliikennestrategia – satamat ja satamatoiminnot

Jätteenkuljetuksen järjestäminen

Ay- ja ky-yhtiölain muutostarve

Puutarhakadun ja Humalistonkadun pyörätiesuunnitelmat

Tilintarkastuslain uudistaminen

Turku valtion ICT-palvelukeskuksen päätoimipaikaksi

Väylämaksun kehittämismallit

Varsinais-Suomen matkailuohjelma 2013-2020

2012

Diplomi-insinöörin tutkinnonanto-oikeuden säilyttäminen Turun yliopistossa

Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys

Liikennepoliittinen selonteko

Liikennepoliittisen selonteon toimenpideohjelma 2012-2015

Merenkululta perittävien maksujen alentaminen

Mikro-ojitusteknologian käyttöönotto

Näkökohtia maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta

Taksilupamäärien vahvistaminen

Turun kauppatorin asemakaavanmuutosehdotus

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035

Valtatien 8 Turku-Rauma-Pori-yhteysvälin investointi

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy