Loimaan kauppakamariosasto

Loimaan kauppakamariosasto kuuluu Turun kauppakamariin ja kattaa Loimaan, Pöytyän ja Oripään seutukunnan noin 80 jäsenyrityksellään. Kauppakamariosasto on koko 70 toimintavuotensa ajan kehittänyt seutukuntaa yrityksiä kiinnostavana sijaintipaikkana ja ollut mukana toimintaympäristön kehittämisessä.

Loimaan kauppakamariosasto on verkostojen verkosto. Loimaan paikallisosaston toiminnan menestymisen kulmakivinä on jäsenyritysten aktiivisuuden lisäksi tiivis yhteistyö seutukunnan muiden elinkeinoelämän kehitykseen pyrkivien tahojen kanssa. Loimaan seudun monipuolinen elinkeinoelämä mahdollistaakin tukevan pohjan paikalliselle yhteistyölle niin kaupungin, järjestöjen sekä muiden eri sidosryhmien kanssa.

Kuvassa Loimaan kauppakamariosaston hallituksen väkeä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kanssa.

Viestinvälitystä tehdään Turun kauppakamarin lisäksi muiden alueen kasvun ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeiden toimijoiden kanssa.

Turun kauppakamarin järjestämät monipuoliset neuvontapalvelut, koulutukset ja tilaisuudet tukevat yritysten kestävää kasvua ja ovat osaston jäsenistön hyödynnettävissä. Loimaan kauppakamariosasto järjestää jäsenistölleen myös paikallisesti omia koulutustilaisuuksia, asiantuntijapuheenvuoroja ja tietoiskuja. Loimaan kauppakamariosasto järjestää ja osallistuu myös nuorisotyöllisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistäviin hankkeisiin sekä muihin verkosto- ja yhteistyöhankkeisiin.

Loimaan seutukunnan edunvalvonnassa kauppakamariosasto vaikuttaa niihin päättäjiin ja tahoihin, joilla on merkitystä seutukunnan toimintaedellytyksien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Loimaan kauppakamariosaston jäsenistöä vierailulla Vallox Oy:n tehtaalla Loimaalla.

Edunvalvonnassa tärkeä rooli on esimerkiksi alueen kilpailukyvyn säilyttämisessä ja seutukuntaan liittyvän tieverkoston (erit. VT9) kehittämistyöllä. Loimaan kauppakamariosaston tekemä edunvalvontatyö pitää nämä asiat esillä monin eri tavoin.

Seudun edunvalvontatyössä osasto huomioi Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen vaikutukset, joissa Loimaan kaltaiset pienet seutukunnat ovat tärkeässä roolissa. Loimaan kauppakamariosasto pitää aktiivisesti positiiviseen rakennemuutokseen, ja siihen liittyviin elinkeinorakenteen muutokseen, yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeisiin, teknisen korkeakoulutuksen tarpeeseen ja yleisesti seutukuntien yritysten  mahdollisuuksiin liittyvää keskustelua ja toimintaa yllä, esim. järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia.

Kauppakamariosaston logossa näkyy Loimaan šamaanin, taiteilija Alpo Jaakolan kädenjälki

Tulevia tapahtumia

  • Loimaan kauppakamariosaston hallituksen syyskokous
  • Sääntömääräinen syyskokous

Osastoasiamies

Osaston puheenjohtajisto

Osaston puheenjohtaja, Pekka Heikonen, hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy
Osaston I varapuheenjohtaja, Kari Mylén, kauppias, K. Mylen Oy
Osaston II varapuheenjohtaja, Jukka-Pekka Korja, toimitusjohtaja, Vallox Oy

Osaston hallituksen jäsenet

Ala-Laurinaho Ari, asiakasvastuullinen johtaja, Nordea Varsinais-Suomen yrityspankki
Alamäki Sanna, toimitusjohtaja, YTK
Godenhielm-Nars Karin, toimitusjohtaja, Dinolift Oy
Huttunen Timo, toimitusjohtaja, Lännen Tractors Oy
Järvinen Tero, toimitusjohtaja, Nordic Traction Oy
Leimu Kirsi, puheenjohtaja, Loimaan Seudun Nuorkauppakamari Ry

Pullinen Juha, toimitusjohtaja, OP Loimaa
Rantala Jari, kaupunginjohtaja, Loimaa
Ruohola Jyrki, palvelujohtaja, Accountor Services Oy
Savo Aapo, toimitusjohtaja, Hunajayhtymä Oy
Tevasaari Jouko, apulaisrehtori, Novida
Tunkkari Matti, kehittämisjohtaja, Loimaa

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy