Loimaan kauppakamariosasto

Loimaan kauppakamariosaston I varapuheenjohtaja Kari Mylén, asiamies Niina Nurmi, puheenjohtaja Pekka Heikonen ja II varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Korja.

Loimaan kauppakamariosasto kuuluu Turun kauppakamariin ja kattaa Loimaan seutukunnan noin 60 jäsenyrityksellään. Kauppakamariosasto on koko 70 toimintavuotensa ajan kehittänyt Loimaan seutukuntaa yrityksiä kiinnostavana sijaintipaikkana ja ollut mukana toimintaympäristön kehittämisessä.

Loimaan kauppakamariosasto on verkostojen verkosto. Loimaan paikallisosaston toiminnan menestymisen kulmakivinä on jäsenyritysten aktiivisuuden lisäksi tiivis yhteistyö seutukunnan muiden elinkeinoelämän kehitykseen pyrkivien tahojen kanssa. Loimaan seudun monipuolinen elinkeinoelämä mahdollistaakin tukevan pohjan paikalliselle yhteistyölle niin kaupungin, järjestöjen sekä muiden eri sidosryhmien kanssa. Viestinvälitystä tehdään Turun kauppakamarin lisäksi muiden alueen kasvun ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeiden toimijoiden kanssa.

Loimaan kauppakamariosaston jäsenistöä kevätkokouksessa 2016.

Turun kauppakamarin järjestämät monipuoliset neuvontapalvelut, koulutukset ja tilaisuudet tukevat yritysten kestävää kasvua ja ovat osaston jäsenistön hyödynnettävissä. Loimaan kauppakamariosasto järjestää jäsenistölleen myös paikallisesti omia koulutustilaisuuksia, asiantuntijapuheenvuoroja ja tietoiskuja. Loimaan kauppakamariosasto järjestää ja osallistuu myös nuorisotyöllisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistäviin hankkeisiin sekä muihin verkosto- ja yhteistyöhankkeisiin.

Loimaan seutukunnan edunvalvonnassa kauppakamariosasto vaikuttaa niihin päättäjiin ja tahoihin, joilla on merkitystä seutukunnan toimintaedellytyksien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Edunvalvonnassa tärkeä rooli on esimerkiksi alueen kilpailukyvyn säilyttämisessä ja seutukuntaan liittyvän tieverkoston (erit. VT9) kehittämistyöllä. Loimaan kauppakamariosaston tekemä edunvalvontatyö pitää nämä asiat esillä monin eri tavoin.

Seudun edunvalvontatyössä osasto huomioi Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen vaikutukset, joissa Loimaan kaltaiset pienet seutukunnat ovat tärkeässä roolissa. Loimaan kauppakamariosasto pitää aktiivisesti positiiviseen rakennemuutokseen, ja siihen liittyviin elinkeinorakenteen muutokseen, yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeisiin, teknisen korkeakoulutuksen tarpeeseen ja yleisesti seutukuntien yritysten  mahdollisuuksiin liittyvää keskustelua ja toimintaa yllä, esimerkiksi järjestämällä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia aiheesta ja antamalla kannanottoja aiheesta.

Ajankohtaista

Jäsentilaisuus Timberwisella

4.10.2018 Loimaan kauppakamariosaston hallituksen kokous

Loimaan kauppakamariosaston sääntömääräinen syyskokous

Kauppakamariosaston logossa näkyy Loimaan šamaanin, taiteilija Alpo Jaakolan kädenjälki.

Osastoasiamies

Osaston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen
I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kari Mylén
II varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Jukka-Pekka Korja

Osaston hallituksen jäsenet

Ala-Laurinaho Ari, johtaja
Godenhielm-Nars Karin, myyntijohtaja
Huttunen Timo, toimitusjohtaja
Järvinen Tero, toimitusjohtaja
Kaukonen Mika, toimitusjohtaja
Pullinen Juha, toimitusjohtaja
Raikkonen Juhani, puheenjohtaja
Rantala Jari, kaupunginjohtaja
Ruohola Jyrki, palvelujohtaja
Savo Aapo, toimitusjohtaja
Tevasaari Jouko, apulaisrehtori
Tunkkari Matti, kehittämisjohtaja

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2018. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy