Salon kauppakamariosasto

Salon kauppakamariosaston keskeisiä toiminta-alueita ovat elinkeinopoliittinen vaikuttaminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen Salon ja Someron seutukunnilla. Päätehtäviä on kaksi: alueellinen edunvalvonta ja jäsenyritysten toimintaympäristön kehittäminen. Edunvalvontatyön ydin on elinkeinoelämän näkemysten esille tuominen yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavissa asioissa.

Salon nykyisessä vaativassa tilanteessa edunvalvontatyö on entistäkin tärkeämpää. Salon kauppakamariosasto toteuttaa tätä edunvalvontaa pääasiassa osallistumalla yritystoiminnan kannalta tärkeisiin työ- ja ohjausryhmiin sekä antamalla lausuntoja ja kannanottoja kaavoitus- ja maankäyttöasioissa. Yhteistyötä tehdään Salon Yrittäjien, Yrityssalon, Salon nuorkauppakamarin ja kaupungin sekä muiden alueellista edunvalvontaa tekevien tahojen kanssa yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavassa päätöksenteossa. Tärkeä keskusteluyhteys on kaupungin johdon ja seudun yrittäjien edustajien yhteiset tilaisuudet.

Pyrimme ensisijaisesti vaikuttamaan kaupungin elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin ja elinkeinopolitiikan saattamiseen käytännön tekemisiksi. Tärkein kriteeri on nopea vaikuttaminen yritysten käytännön toimiin, mm. lupapäätökset, työllisyys- ym. tuet. Osasto on mukana Salon alueen Invest in -hankkeessa ja kehitämme yhdessä kaupungin kanssa uusia mahdollisuuksia uusille yrityksille sijoittua Saloon. Salon Nuorkauppakamarin kanssa pyritään muodostamaan prosessikartta etabloitumista harkitsevien yritysten käyttöön sekä tekemään kohdennettu palautekysely.

Osaston vaikuttamistyön keskeinen tavoite on kaavoituspäätösten ripeä eteneminen ja että uudet kaavat muodostetaan sellaisiksi, että ne kannustavat rakentajia tekemään investointipäätöksiä.

Tarvitsemme tehokkaita ja toimintakykyisiä, investoinnit ja uudet työpaikat mahdollistavia kaavaratkaisuja, joissa yritystoiminnan tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. Osaston edustajat pyrkivät tuomaan elinkeinoelämän tarpeita esiin kaupungin virkamiehille kaavojen valmisteluvaiheessa sekä poliittisiin päättäjiin päätöksentekotilanteessa. Tärkein liikenneyhteyksien tavoite on raideliikenteen kehittäminen Helsinki-Salo-Turku välillä. Osasto jatkaa vaikuttamista siihen, että Salon junayhteydet kehittyvät vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja tavoitteena on edistää nk ”tunnin juna” – yhteyttä välillä Turku – Salo – Helsinki. Kantatie 52 Salon osuuden rakentaminen jatkuu.

Yhteistyötä tehdään Salon Nuorkauppakamarin, alueen kaupunkien johdon, elinkeinotoimen ja muiden vaikuttajien kanssa. Alueen yrittäjäyhdistykset sekä Yrityssalo ja alueen oppilaitokset ovat myös tärkeitä yhteistyötahoja, joihin pidetään aktiivista yhteyttä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan alueella järjestettäviin elinkeinotoimintaan liittyviin seminaareihin ja muihin tapahtumiin.

Osastoasiamies

Osaston puheenjohtajisto

Puheenjohtaja, teollisuusneuvos Liisa Leino
I varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Kalle Isotalo
II varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Jouni Hautala

Osaston hallitus

Areva Anu, toimitusjohtaja
Finér Tapio,
 toimitusjohtaja
Forsman Milla
, oik. maist.
Harilo Vesa, toimitusjohtaja
Haro Niko, toimitusjohtaja
Huuhka Sari, palvelujohtaja
Jokinen Lasse, hallituksen pj.
Kirjonen Kirsti, hallituksen pj.
Koski Eetu, toimitusjohtaja
Lehti Olli, toimitusjohtaja
Nissinen Tero
, kaupunginjohtaja
Siviranta Petri, toimitusjohtaja
Veli-Matti Viitanen, toimitusjohtaja

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy