Nuorkauppakamarikilta

Turun kauppakamarin nuorkauppakamarikilta on perustettu vuonna 2008 ja siihen kuuluvat varsinaissuomalaiset nuorkauppakamarit. Nuorkauppakamarikiltalaisille on varattu jokaiseen kauppakamarin valiokuntaan kaksi paikkaa ja jäsenyys on kaksivuotinen kunniatehtävä.

Valiokuntajäsenyys mahdollistaa kiltalaisille oppimisen kokeneilta yritysjohtajilta. Nuorkauppakamarilaiset tuovat valiokuntiin tulevaisuuden tekijöiden näkemyksiä elinkeinoelämän kehittämiseksi ja toiminta saa nuoria toimijoita mukaan kauppakamarin edunvalvontatyöhön.

Nuorkauppakamarilaisen tehtävänä on viedä viestiä valiokuntatyöskentelystä omaan kamariinsa ja esimerkiksi nostaa esiin kansallisia kilpailuja.

Haku nuorkauppakamarikiltaan tapahtuu kunkin oman Nuorkauppakamarin kautta. NKK ilmoittaa valinnoista kauppakamarille. Ota siis yhteyttä oman kamarisi puheenjohtajaan, jos olet kiinnostunut killasta! Nuorkauppakamarikilta tapaa valiokunnan kokousten lisäksi palautetilaisuudessa yhdessä kauppakamarin henkilökunnan ja nuorkauppakamarin puheenjohtajien kanssa.

Nuorkauppakamari ei ole kauppakamari – ero ja suhde

Nuorkauppakamari on nuorten aikuisten kansainvälinen kouluttautumisjärjestö. Se pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan kehittämällä jäsentensä johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamarin jäseneksi voivat hakea kaikki alle 40-vuotiaat. Jäsenyys päättyy sinä vuonna, jolloin jäsen täyttää 40 vuotta tai kun jäsen eroaa tai hänet erotetaan. Nuorkauppakamarit eivät kuulu kauppakamarilain perusteella toimivaan kauppakamarijärjestelmään, mutta ovat saaneet kauppakamareilta luvan käyttää sanaa ’kauppakamari’ omassa nimessään.

Kauppakamarit ovat elinkeinoelämän yhteistyöjärjestöjä, jotka edistävät yritystoimintaa ja talouden vapautta sekä toimivat elinkeinoelämän edunvalvojina. Kauppakamarit edustavat elinkeinoelämää julkishallinnon suuntaan ja toimivat muun muassa lainopillisina neuvonantajina sekä järjestävät koulutusta. Sen jäseniä voivat olla yritykset, julkisyhteisöt, elinkeinonharjoittajat, kunnat ja yhdistykset. Kauppakamarit ovat myös vahvoja verkostoja omalla alueellaan, valtakunnallisesti sekä maailmanlaajuisesti. Kauppakamari on maailman laajin yritysten verkosto.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy