Mitä mentorointi on?

Mentorointi on kehittämisen menetelmä, joka sopii hyvin urapolun eri vaiheisiin. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa työtä, osaamista ja itsensä kehittämistä pidemmällä aikajänteellä.

Mentorointi on tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa mentori omasta kokemuksestaan ammentaen tukee aktorin oppimista ja ammatillista kasvua. Aktorilla on päävastuu mentoroinnin tavoitteiden asettamisessa ja käsiteltävien aiheiden valinnassa. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti kulkeminen onkin mentoroinnin keskiössä.

Mentorointi liittyy usein monin tavoin itsensä johtamiseen. Se auttaa tunnistamaan omaa osaamista ja siten vahvistaa myös itsetuntoa ja -tuntemusta. Omien vahvuuksien tunnistamisen kautta on helpompi pohtia myös omia kehittämiskohteita.

Sitoutuminen, luottamuksellinen vuorovaikutus ja tavoitteellisuus ovat onnistuneen mentoroinnin kulmakiviä. Vaikka tarkoitus on lähtökohtaisesti auttaa aktoria kehittymään, suhde toimii vastavuoroisesti. Yhteinen keskustelu auttaa kumpaakin tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan.

Mentorointi käynnistyy tutustumisella ja tavoitteiden asettamisella. Yhteisen matkan lopputulosta ei kuitenkaan voi ennalta tietää. Kehittäminen tuottaa usein näkemyksiä, kokemuksia, osaamista ja oivalluksia, joita ei osaa ennakoida. Parhaimmillaan mentorointi voi tuottaa varsin kokonaisvaltaista kehittymistä − jopa ihmisenä kasvamisesta.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy