Palvelut

Lakineuvonta

Kauppakamarin lakimies Paula Virri neuvoo jäsenyrityksiä maksutta juridisissa kysymyksissä, työsuhdeasioissa sekä verotuksen alaan liittyvissä kysymyksissä. Lakimiehen tavoitat puhelimitse (02) 274 3421 tai sähköpostilla paula.virri@kauppakamari.fi

Lue lisää

Ulkomaankauppaa koskeva neuvonta

Ulkomaankaupan asiakirjoihin liittyvää neuvontaa antaa Satu Lehenberg, puh. (02) 274 3400 ta sähköpostilla satu.lehenberg@kauppakamari.fi. Tutustu myös ulkomaankaupan kansioihin. Lisätietoa saat keskuskauppakamarin sivuilta.

Kansainväliset liikeyhteyspyynnöt hoidetaan WTC Turun jäsenille WTC Turun kautta sähköpostilla.

Lue lisää

Taloushallinnon kansiot

Palkkakansio

Kauppakamarin jäsenetuna on mahdollisuus hankkia Helsingin Kamari Oy:n tuottama ja ylläpitämä Palkkakansio®. Se on kolmeosainen (Palkanlaskenta, Työpaikan lait ja Työsuhdeasiat) ja siihen on koottu tärkeimmät palkanmaksuun liittyvät säännöt työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain osalta esimerkein varustettuna. Kansioiden tietoja päivitetään useita kertoja vuodessa.

Kirjanpitokansio käsittelee käytännön kirjanpitotyön kannalta keskeisimpiä asioita. Se sisältää mm. kirjausohjeita juoksevan kirjanpidon hoitamiseksi ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä ohjeita sekä Kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeet.

Taloushallinnon jatkuvasti päivitettävään kansiosarjaan kuuluu myös ALV-kansio. Se on selkeä ja havainnollinen käsikirja henkilölle, joka käsittelee työssään arvonlisäveroasioita. ALV-kansio sisältää kattavasti tietoa arvonlisäverotuksesta yrityksen koko elinkaaren ajaksi. Tiedot on esitetty käytännönläheisessä muodossa ja runsaasti esimerkkejä sisältäen.

Verokansio on havainnollinen yritysverotuksen käsikirja. Se on ensimmäinen päivitettävä teos, johon yritystoimintaa koskevan verotuksen eri osa-alueita on koottu yksiin kansiin.

Lisätiedot kaikista kansioista myös www.kauppakamaritieto.fi.

Muut neuvontapalvelut

Toimiston palvelutehtäviin kuuluvat myös Keskuskauppakamarin ansiomerkkien ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) julkaisujen välittäminen.

 

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy