Escrow-lähdekoodit

Escrow – lähdekoodit varmaan talteen

Turun kauppakamarin palveluihin kuuluu toimiminen tietokoneohjelmien lähdekoodin talletuksesta vastaavana puolueettomana ja luotettavana Escrow-agenttina. Toimintaa harjoitetaan Turun kauppakamarin 100 prosenttisesti omistaman Turun Viestintäkamari Oy:n nimissä.

Mikä Escrow?

Lähdekoodi on tietokoneohjelman ydin, jota ilman ohjelman päivittäminen, kehittäminen ja korjaaminen muodostuu erittäin hankalaksi tai jopa mahdottomaksi. Lähdekoodin talletus turvaa tietokoneohjelman tilaajan mahdollisuudet saada lähdekoodi haltuunsa odottamattomissa tilanteissa, jotka vaarantavat ohjelman häiriöttömän käytön. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi ohjelman laatineen yhtiön konkurssi, lisenssisopimuksen velvoitteiden laiminlyönti, tulipalo tai muu tapahtuma, joka on tuhonnut alkuperäisen lähdekoodin.

Miten toimit, kun haluat tallettaa lähdekoodin?

Tietokoneohjelman toimittaja ja tilaaja sekä escrow-agentti tekevät kolmikantasopimuksen, jonka tarkoituksena on luovuttaa tietokoneohjelman lähdekoodi agentin haltuun säilytettäväksi. Sopimuksessa on määritelty ne tilanteet, joissa agentti luovuttaa lähdekoodin tilaajalle.

Palveluhinnaston löydät suomeksi täältä ja englanniksi täältä. Sopimusmallin saat Turun kauppakamarin toimistosta. Voit käyttää sopimusmallia pohjana toimittajan ja tilaajan välisissä sopimusneuvotteluissa ja tehdä tarvittavat muutokset sopimuspohjaan.

Ota yhteys Turun kauppakamariin sopimuksen hyväksymiseksi ja talletuksen toteuttamiseksi. Voit lähettää sopimusluonnoksen myös sähköpostilla tutkittavaksi.
Kun kaikki osapuolet ovat yksimielisiä sopimuksen sisällöstä, sopimus allekirjoitetaan. Tämän jälkeen lähdekoodi voidaan lähettää agentille talletettavaksi.

Ohjeet talletuksen pakkaamiseen ja lähettämiseen

Pakkaa hyvin levykkeellä, cd-romilla tai muussa konekielisessä muodossa oleva lähdekoodi sekä siihen liittyvät kuvaukset. Paketin koko ei saa ylittää kokoa 35 cm x 25cm x 10cm ellei toisin sovita.
Sinetöi paketti siten, ettei se ole avattavissa ja uudelleen suljettavissa. Escrow-agentti ei tutki talletuksen sisältöä vaan toimittaja vastaa siitä, että paketissa on sopimuksen tarkoittama lähdekoodi ja kuvaukset. Merkitse paketin päälle sopimusosapuolten nimet, sopimuksen päivämäärä, sisältö (ohjelman ja kuvauksien yksilöinti) ja sinetöinnin päivämäärä.

Lähetä talletus Turun kauppakamariin osoitteella:
Turun Viestintäkamari Oy
c/o Turun kauppakamari
Puolalankatu 1
20100  TURKU

Merkitse kuoreen tai pakettikorttiin lähetyksen sisällöksi ”lähdekoodin talletus”.

Escrow-agentti lähettää osapuolille vastaanottotodistuksen viikon kuluessa talletuksen vastaanottamisesta.

Kun haluat tallettaa ohjelman päivityksen tai uuden version lähdekoodin, toimi kuten edellä kohdissa 1-4 kuitenkin siten, että merkitse lisäksi pakkaukseen tieto siitä, että talletus sisältää päivityksen/ uuden version lähdekoodin.

Voimassaoleva hinnasto

ESCROW-HINNASTO (PDF)

ESCROW FEES (PDF)

Lisätiedot ja sopimusmallit: johtaja Paula Virri, puh. (02) 274 3421

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy