Kauppakamarin hyväksymät asiantuntijat

HTT-tavarantarkastajat

Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Ohjesääntö on tarkastustoiminnan perusta. Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta ohjaa ja valvoo tavarantarkastustoimintaa.

Lisätiedot Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnasta ja HTT:n toiminnasta lakimies Raisa Harju, puh. (09) 4242 6200

Turun kauppakamarin alueen HTT-tavarantarkastajat

AKA-auktorisoidut kiinteistöarvioijat

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on alansa asiantuntija, joka arvioi puolueettomasti ja ammattitaitoisesti kiinteistöjä. Hän määrittää kiinteistön arvon esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, perinnönjaoissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa sekä mahdollisissa riitatilanteissa. Keskuskauppakamarin ylläpitämästä AKA-rekisteristä, voit hakea arvioijia toimialueen, arvioinnin osa-alueen tai nimen perusteella.

Lisätiedot Keskuskauppakamari, lakimies Raisa Harju p. (09) 4242 6200.

KHK-kiinteistöarvioitsijat

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja toiminnan valvonnasta.

Kiinteistöarvioijan löydät KHK-kiinteistöarvioitsijat . Arviointi tilataan suoraan arvioijalta puhelimitse tai sähköpostitse.

Tarvittaessa haussa neuvovat lakimies Riina Hero (p. 09 4242 6214) ja
lakiasiain assistentti Mari Virta p. 09 4242 6262, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@chamber.fi).

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy