Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarin asema erilaisten asiakirjojen myöntäjänä ja vahvistajana on tunnustettu. Kauppakamarin palveluina käsitellään muun muassa ulkomaankaupassa tarvittavat ATA carnet -tulliasiakirja, CPD/China-Taiwan Carnet, Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus, kauppalaskut, suositukset vientiyrityksille, Full confidence -todistukset, Force majeure -todistukset ym. erityistodistukset.

Eräät maat vaativat asiakirjojen laillistamisen ja/tai vahvistamisen. Laillistaminen tarkoittaa ao. maan konsulaatin tai muun diplomaattisen edustuston suorittamaa toimenpidettä, vahvistaminen puolestaan kauppakamarin suorittamaa toimenpidettä.

Kauppakamareiden myöntämä alkuperätodistus  (Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus)

Tavaran maahantuonnin edellytyksenä on eräissä maissa ns. alkuperätodistuksen esittäminen. Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- ja kaupallisten vaatimusten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus on määrämuotoinen sarjanumerolla varustettu lomake, jota käytetään Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisessä kaupassa.

Ulkomaankaupan asiakirjoihin liittyvää neuvontaa antaa Satu Lehenberg, puh. 040 188 2128  tai satu.lehenberg@kauppakamari.fi.

e-Vientiasiakirjat

e-Vientiasiakirjat -palvelun kautta asiakkaat voivat hakea vahvistusta alkuperätodistuksille ja muille dokumenteille sähköisesti. Palvelu mahdollistaa asiakirjojen nopean käsittelyn päätteeltä käsin sähköisesti ja on paikasta riippumaton. Asiakirjat ja muut dokumentit ovat tallessa ja helposti löydettävissä, sekä hyödynnettävissä pohjina uusille hakemuksille.

Vahvistettavat asiakirjat lähetetään palvelun kautta kauppakamarille, jossa ne leimataan sähköisesti ja lähetetään palvelun kautta takaisin asiakkaalle. Asiakas voi tulostaa kauppakamarin hyväksymät ja leimaamat alkuperätodistukset, sekä muut vahvistettavat dokumentit itse. Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteiselle tavalle ja mahdollistaa vientiasiakirjojen hoitamisen kauppakamarien kanssa sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä käyttäen.

Yrityksen rekisteröityminen palveluun

Rekisteröityminen tapahtuu palvelun Internet-sivun kautta. Rekisteröitymisellä luodaan yrityksen toimipisteelle pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi luoda alikäyttäjiä. Muut käyttäjät hakevat asiakirjoja pääkäyttäjän valtuuttamina. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle. Ulkomaankaupan asiakirjoista löytyy lisätietoja myös kauppakamariportaalista.

Vientiasiakirjojen lunastusmaksut

Alkuperäinen asiakirja: 30 €, kopio: 16 €

ATA Carnet

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja tavaran väliaikaiseen vientiin ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin, esim. näyttelytavarat, ammatinharjoittamisvälineet, kaupalliset tavaranäytteet. Järjestelmä helpottaa ja yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy