Ulkomaankaupan asiakirjat

ASIAKIRJOJEN VAHVISTUKSET

Kauppakamarin asema erilaisten asiakirjojen myöntäjänä ja vahvistajana on tunnustettu. Kauppakamarin viranomaispalveluina käsitellään muun muassa ulkomaankaupassa tarvittavat ATA carnet -tulliasiakirja, CPD/China-Taiwan Carnet, Euroopan yhteisön yleinen alkuperätodistus, kauppalaskut, suositukset vientiyrityksille, Full confidence -todistukset, Force majeure -todistukset ym. erityistodistukset.

Eräät maat vaativat asiakirjojen laillistamisen ja/tai vahvistamisen. Laillistaminen tarkoittaa ao. maan konsulaatin tai muun diplomaattisen edustuston suorittamaa toimenpidettä, vahvistaminen puolestaan kauppakamarin suorittamaa toimenpidettä.

Ulkomaankaupan asiakirjoihin liittyvää neuvontaa antaa Satu Lehenberg, puh. (02) 274 3400 tai satu.lehenberg@kauppakamari.fi.

E-VIENTIASIAKIRJAT

e-Vientiasiakirjat -palvelun kautta asiakkaat voivat hakea vahvistusta alkuperätodistuksille ja muille dokumenteille sähköisesti. Palvelu mahdollistaa asiakirjojen nopean käsittelyn päätteeltä käsin sähköisesti ja on paikasta riippumaton. Asiakirjat ja muut dokumentit ovat tallessa ja helposti löydettävissä, sekä hyödynnettävissä pohjina uusille hakemuksille.

Vahvistettavat asiakirjat lähetetään palvelun kautta kauppakamarille, jossa ne leimataan sähköisesti ja lähetetään palvelun kautta takaisin asiakkaalle. Asiakas voi tulostaa kauppakamarin hyväksymät ja leimaamat alkuperätodistukset, sekä muut vahvistettavat dokumentit itse. Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteiselle tavalle ja mahdollistaa vientiasiakirjojen hoitamisen kauppakamarien kanssa sähköisiä kanavia ja tietojärjestelmiä käyttäen.

YRITYKSEN REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN

Rekisteröityminen tapahtuu palvelun Internet-sivun kautta. Rekisteröitymisellä luodaan yrityksen toimipisteelle pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä voi luoda alikäyttäjiä. Muut käyttäjät hakevat asiakirjoja pääkäyttäjän valtuuttamina. Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle.

Ulkomaankaupan asiakirjoista löytyy lisätietoja myös kauppakamariportaalista.

Vientiasiakirjojen lunastusmaksut:

Alkuperäinen asiakirja: 25 €, kopio: 11 €

ATA CARNET

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja tavaran väliaikaiseen vientiin ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin, esim. näyttelytavarat, ammatinharjoittamisvälineet, kaupalliset tavaranäytteet. Järjestelmä helpottaa ja yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä.

ATA Carnet -lunastusmaksut

Lisätiedot ATA carnet –tulliasiakirjasta

KAUPPAKAMARIEN MYÖNTÄMÄ ALKUPERÄTODISTUS = Euroopan yhteisön yleinen alkuperätodistus

Tavaran maahantuonnin edellytyksenä on eräissä maissa ns. alkuperätodistuksen esittäminen. Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- ja kaupallisten vaatimusten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus on määrämuotoinen sarjanumerolla varustettu lomake, jota käytetään Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välisessä kaupassa. Lisätiedot alkuperätodistuksesta ja lomakkeesta.

ULKOMAANKAUPAN KANSIOT

Ulkomaankaupan perustietoja asiakirjat -kansiosta saat perustiedot viennin ja tuonnin tekemisestä alusta loppuun asti. Kansiossa käydään läpi kaikki tärkeimmät ulkomaankaupan asiakirjat. Ulkomaankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus –kansiosta saat tiedon kaikista käytössä olevista ulkomaankaupan kuljetusmuodoista ja niiden toiminnasta. Lisäksi saat lisätietoja erikoiskuljetuksista vaarallisten aineiden kuljetuksista ja ympäristöasioista

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy