RIMA – Riskeistä mahdollisuuksiin

KOULUTUS ON SIIRRETTY SYKSYYN 2020. Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Tänään koronavirus – huomenna jotain muuta? Osasiko kukaan edes kuvitella, millaiseen myllerrykseen maailma joutuu? Maailmanlaajuisiin pandemioihin ei voi itse vaikuttaa, mutta kaikkeen voi varautua; tietoturvahyökkäys, sähkökatko, huijariksi osoittautuva yhteistyökumppani jne. – koronan ohella ja sen jälkeenkin on yhä monia erilaisia yrityksen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Uutuuskoulutuksessamme saat parhaat työkalut yrityksesi jatkuvuuden varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.


Olet todennäköisesti toisinaan aprikoinut yritykseesi kohdistuvia riskejä ja kauhukuvia
, mutta tuskin kuitenkaan mitään koronapandemian suuruusluokkaan kuuluvaa. Tavanomaisen arjen kiireessä toimenpidesuunnitelmat, listat ja vastuukartat jäävät kuitenkin helposti taka-alalle. 

Miten erilaisia riskejä voi parhaiten ennakoida ja tunnistaa, ja ennen kaikkea: miten niihin voi resurssitehokkaasti valmistautua? PK-yrittäjän on mahdotonta taklata kaikkia muuttuvia turvallisuushaasteita ja ulkoisia uhkia, mutta niiden priorisointi ja keskeisimpien haasteiden tunnistaminen auttaa turvaamaan oman liiketoiminnan jatkuvuutta

Maailma on jo muuttunut nopeasti ja rajusti ja liiketoiminnan riskit sen mukana. Uudet ja nousevat riskit luovat myös mahdollisuuksia. Tosiasia on, että vain negatiivisia vaikutuksia kutsutaan riskeiksi, positiiviset vaikutukset ovat mahdollisuuksia. Riskeihin varautuminen on siis usein myös yrityksen kilpailuetu.

Ennakoi ja varaudu – siis kouluttaudu!

Järjestämme syksyllä käytännönläheisen koulutuskokonaisuuden RIMA –  Riskeistä mahdollisuuksiin. Koulutus auttaa PK-yrityksiä tunnistamaan uhkia ja arvioimaan riskejä. Koulutuksessa tuodaan organisaatioturvallisuus sekä riskien- ja jatkuvuudenhallinta osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Koulutuksen jälkeen tiedät, mihin juuri sinun kannattaa käyttää aikaa ja resursseja yrityksenne liiketoiminnan turvaamiseksi. Opit myös, millaisten asioiden ennakoiminen on juuri sinun yrityksellesi tärkeintä. Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia sekä käytäntöjä myös muiden yritysten kanssa.

RIMA-koulutus on suunnattu kaikille yrityksen työntekijöille. Ammattinimikkeesi voi olla mikä tahansa toimitusjohtajasta talouspäällikköön tai IT-asiantuntijasta palvelumuotoilijaan. Voit tarvittaessa ottaa jollekin koulutusjaksolle myös työkaverisi mukaan maksutta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on koko Suomen huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

1. JAKSO RISKIEN- JA JATKUVUUDENHALLINTA OSANA LIIKETOIMINNAN HALLINTAA JA VARMISTAMISTA

OHJELMA

12.45            Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00            Kurssin avausluento

Kurssilaisten esittelyt

Kokonaisvaltainen riskienhallinta

                        – riskienhallinnan tavoitteet
                        – riskienhallinta johdon ja hallituksen näkökulmasta
                        – nykytilan sekä tavoitetilan määrittäminen

Todennäköisimmät liiketoimintasi keskeyttäjät

                        – kriittisten toimintojen ja riskien tunnistaminen
                        – riskien luokittelu

Keskustelua päivän aiheista

17.15             Koulutusjakso päättyy


2. JAKSO YRITYKSEN RISKIT NÄKYVIIN JA HALTUUN, osa 1.

IHMISET JA TIETO

OHJELMA

12.45           Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00           HENKILÖTURVALLISUUS

Työsuojelu

                        – vaarojen arviointi
                        – tapaturmien käsittely ja tutkimus
                        – turvallisuustarkastukset, mittaukset
                        – työturvallisuustietouden ylläpito, tiedottaminen
                        – koulutus
                        – työsuojeluyhteistyö, sisäinen, ulkoinen

Henkilöstöturvallisuus

                        – asiakkaat
                        – avainhenkilöt
                        – luotettavuuslausunnot
                        – matkustaminen
                        – ohjeistus ja tiedottaminen

TIETOTURVALLISUUS

Tietoturvallisuuspolitiikka

                        – tavoitetila
                        – vastuut
                        – toteutuskeinot

Tietoturvallisuusperiaatteet

                        – yrityksessä
                        – yhteistyö muiden yritysten kanssa

Tietoturvallisuusohjeet

                        – keskeiset tietoturvallisuusasiat
                        – rikkomusten käsittely

TIETO

                        – EU:n tietosuoja-asetus
                        – tietoverkkomurrot, palvelunestohyökkäykset
                        – identiteettikaappaukset
                        – valelaskut, laskuväärennökset
                        – tunnetko yhteistyökumppanisi

klo 17.15      Koulutusjakso päättyy


3. JAKSO YRITYKSEN RISKIT NÄKYVIIN JA HALTUUN, osa 2.

OMAISUUS JA TOIMINTA

OHJELMA

12.45-13     Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00          OMAISUUS

                        – tuotanto ja toimitilojen turvallisuusluokittelu
                        – rakenteellinen turvallisuus ja paloturvallisuus
                        – rikosriskit
                        – ympäristöriskit

TOIMINTA

– tukipalvelut ja sopimukset (esim. taloushallinto, siivous, kunnossapito)
– kriittiset tuotantopanokset (esim. sähkö ja vesi)
– kriittiset varaosat
– toimintaketjut, esim. raaka-aineet
– alihankinta ja logistiikka
– liiketoiminnan keskeytysvakuuttaminen

Keskustelua päivän aiheista

17.15             Koulutusjakso päättyy


4. JAKSO REAGOIVASTA ORGANISAATIOSTA ENNAKOIVAAN ORGANISAATIOON

OHJELMA

12.45           Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00          Jatkuvuussuunnitelma / Riskienhallinnan organisointi / Riskienhallinnan jatkuva kehittäminen

                        – jatkuvuudenhallinnan sisällyttäminen muihin prosesseihin
                        – jatkuvuudenhallinnan johtaminen
                        – kriittisten toimintojen dokumentointi
                        – vastuuhenkilöiden nimeäminen
                        – toimintaohjeet, vuosikello, aikataulutus

Turvallisuusviestintä

                        – sisäinen viestintä
                        – ulkoinen viestintä
                        – häiriö- ja kriisitilanteet
                        – toimintaohje häiriö- ja kriisitilanteisiin
                        – keskeytysajat
                        – kriisiviestintä

Loppukeskustelu ja Cocktails

18.30            Koulutus päättyy

RYHMÄTYÖ

KURSSIN HINTA
Kauppakamarin jäsenetuhinta 1500 euroa + alv 24%. Normaalihinta 2200 euroa + alv  24%.
Hintaan sisältyy koulutus, materiaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut.

Koulutukseen otetaan max 24 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

LISÄTIETOJA
Maria Lindbom
koulutuspäällikkö
Turun kauppakamari
maria.lindbom(at)kauppakamari.fi, puh. 050 5730 370

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy