Tjänster

Rådgivning

Rådgivningstjänsten omfattar juridiska frågor samt frågor som hänför sig till direkt och indirekt beskattning, löneräkning, löneadministration samt anställningsförhållanden. Medlemsföretagen får information om vilka krav som ställs på utrikeshandelns dokument och affärskontakter samt specialister som auktoriseras av handelskammaren. Medlemmarna kan utnyttja referensbiblioteket med olika register och får information om mässor och utställningar. Byråns uppgifter omfattar också förmedling av Centralhandelskammarens förtjänsttecken och den Internationella handelskammarens (ICC) publikationer.

Tjänster av myndighetskaraktär

Handelskammarens byrå har också hand om de praktiska uppgifter som har att göra med certifiering av GRM-revisorer och GVI-varuinspektörer. Som handelskammarens myndighetstjänster hanteras bland annat ATA-carnetter som behövs för utrikeshandeln (kan hämtas på Centralhandelskammarens www-sidor), CPD/China-Taiwan Carnet- samt ursprungscertifikat, handelsfakturor, rekommendationsbevis, force majeure –bevis o.d. specialbevis. Genom oss går det också att få handelsregisterblanketter.

Ytterligare information om utrikeshandelns dokument lämnas av Åbo handelskammare, tfn. +358 2 274 3400 och i Handelskammareportalen.

Medlemsföretagen har också möjlighet att erhålla den av Helsingfors handelskammare uppgjorda Löneräknarens handbok. Den kontinuerligt uppdaterade handboken innehåller aktuell information om lönebetalning, förskottsinnehållning, naturaförmåner, dagpenningar, semestrar osv.
Helsingfors handelskammares Handbok för bokförare tar upp frågor som är av central betydelse för bokföringen i praktiken. Handboken innehåller bl.a. anvisningar för löpande bokföring, anvisningar för att uppgöra bokslut samt Bokföringsnämndens allmänna anvisningar.

Information

Uppgiften för handelskammarens informationsverksamhet är att hålla medlemsföretagen informerade om frågor som hänför sig till näringslivet och att stöda handelskammarens olika verksamhetsformer. Inom informationsverksamheten ges handelskammarens verksamhet och de ärenden som skall behandlas mera publicitet också i andra medier än i handelskammarens egna publikationer.

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy