Handelskammaren

Åbo handelskammare är en betydande opinionsbildare och intressebevakare i regionen. En av handelskammarens viktigaste uppgifter är att främja företagens verksamhet och tillväxt i regionen.

Företagens verksamhetsförutsättningar utvecklas genom bl.a. ställningstaganden, utlåtanden, olika tillställningar och samarbetsprojekt tillsammans med andra organisationer som strävar efter samma mål.

På de avgiftsfria tillställningarna och i utskottsarbetet kan du knyta kontakter med andra företagsledare i regionen. Via handelskammaren har du också möjlighet att dra nytta av handelskammarens internationella nätverk.

Som handelskammarens medlem får du och ditt företag tillgång till ett brett serviceutbud. Handelskammaren ger råd, betjänar och hjälper företagen med vardagliga problem.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA – BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy