Medlemskap

Tecken på tillförlitlighet – Åbo Handelskammare har redan över 1 900 medlemmar

Valiokuntastartti 2023

Bli medlem 

Åbo handelskammare främjar företagens verksamhetsförutsättningar och påverkar besluten i samhället för att trygga företagens konkurrensförmåga. Företag, offentliga samfund, näringsutövare, kommuner och föreningar kan gå med i handelskammaren. För att bli medlem ska man utöva affärsverksamhet enligt sunda affärsprinciper och betala medlemsavgift.

Som medlem kan företaget verka i handelskammarens olika förtroendeorgan (styrelsen/fullmäktige/utskott) och på så sätt bidra till att förbättra verksamhetsförutsättningarna för regionens näringsliv. Som medlem kan företaget med hjälp av handelskammaren också öka kännedomen om den organisation som det representerar och hitta nätverkspartner.

Fyll i medlemsansökan och skicka den till oss! Handelskammarens styrelse beslutar vilka som godkänns som medlem. Medlemsavgiften är avdragsgill. Anslutningsformuläret är på finska, men vi hjälper gärna till med översättning.

Här hittar du mer information om grunderna för medlemsavgiften

Mer information om medlemskap:

Olli Hakala
Olli Hakala
Kontaktchef
050 601 77
Satu Lehenberg
Satu Lehenberg
Senior Advisor
040 188 2128