Medlemskap

Åbo handelskammares verksamhet omfattar även tjänster och medlemstillställningar. Genom vår lokala kursverksamhet håller ni er personal up-to-date då omgivningens krav hela tiden förändras. På våra seminarier med aktuella teman ges medlemmarna en chans att skapa starka nätverk.

Var med du också

Man kan delta i handelskammarens verksamhet på flera sätt. De mest aktiva medlemmarna är aktiva och påverkar i utskotten eller fullmäktige och går på årsmöten två gånger om året. Kostnadsfria morgonmöten med kaffe erbjuder en bra möjlighet att lyssna på aktuella frågor och bygga nätverk med andra aktörer. Våra medlemmar får kvalitetsutbildning till bra medlemspris. Om du vill kan du även bjuda med andra medlemmar till ditt företags morgonmöten. Om du har ont om tid kan du läsa våra kommunikéer och kanske delta i webinarer.

Vi har en bred och mångsidig medlemsbas. Våra medlemmar representerar det mångskiftande näringslivet i Egentliga Finland. Det är vår stora utmaning, men samtidigt vår stora möjlighet. Få andra organisationer kan erbjuda ett liknande nätverk och möjligheten att bygga nätverk för sina medlemmar. Få ut det mesta av oss!

Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917 ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.

©Turun kauppakamari 2021. Kaikki oikeudet pidätetään. Toteutus Sofokus Oy