Påverkan

Medlemsföretagen står i centrum för Åbo Handelskammares påverkansarbete. Vi ger företag information om lagstiftning och trender som påverkar verksamhetsmiljön och gör våra medlemmars röst hörd i beslutsfattandet.

Turun kauppakamari
Åbo handelskammare

Målen med handelskammarens påverkansarbete

Åbo handelskammare skapar och utvecklar aktivt verksamhetsförutsättningarna för regionens näringsliv samt bevakar gemensamma intressen. Påverkansarbetet genomförs bl.a. i utskott och arbetsgrupper och genom utredningar och publikationer.

Tillsammans med våra medlemmar genomför vi ett aktivt påverkansarbete för att utveckla näringslivet lokalt, nationellt och internationellt.  

Handelskammarens medlemsföretag står i centrum för påverkansarbetet. Genom våra kommunikationskanaler erbjuder vi företagen information om lagstiftning och utveckling som påverkar deras verksamhetsmiljö samt lyfter fram företagens röst för att påverka beslutsfattandet.

I handelskammarens påverkansarbete framhävs bl.a. upprätthållande och utveckling av fungerande kommunikationer, främjande av tillgången till kunnig arbetskraft i vår region samt säkerställande av livskraften på landsbygden och i städerna.

De viktigaste frågorna som vi kan påverka

Handelskammarens viktigaste uppgift är att främja företagens verksamhet och tillväxt i regionen. Medlemmarnas behov avgör vad vi påverkar och tyngdpunkterna i detta arbete. De viktigaste frågorna som vi kan påverka är

  • Tillgången till arbetskraft och deras kunskaper
  • Trafik, markanvändning, samhällsplanering och infrastruktur
  • Digitalisering och datanät
  • Export och globalisering
  • Samhälls- och företagsansvar
  • Nästa generation företagare och ledare
  • Näringslivspositivt beslutsfattande
Åbo handelskammare

Tillsammans för hållbar tillväxt!

För mer information:

Kaisa Leiwo
Kaisa Leiwo
Versktällande direktör
040 556 6697