Tjänster och medlemskap

Medlemsförmåner hos Åbo handelskammare 

Nätverka

Åbo handelskammare har hela 1 900 medlemsföretag med över 100 000 anställda. Vi ordnar ständigt olika kostnadsfria och aktuella nätverkstillfällen för våra medlemmar som vi önskar att medlemmarna deltar aktivt i och på så sätt utnyttjar möjligheten att lära känna medlemmarna. Nätverkandet är också mycket effektivt i vår utskottsverksamhet

Valiokuntastartti


Utbildningar och evenemang

Vi erbjuder aktuell och praktisk utbildning inom bland annat ekonomi- och löneadministration, beskattning och frågor som rör handel med utlandet. Genom oss får du tillgång till Finlands främsta experter till förmånligt medlemspris! Vi ordnar också många kostnadsfria tillfällen om aktuella ämnen för våra medlemsföretag. Utbildningarna ordnas i form av närutbildning och på distans. Titta närmare på utbildningar och evenemang här. Våra utbildningar hålls huvudsakligen på finska.

Valiokuntastartti 2023


Kostnadsfri juridisk rådgivning

Åbo handelskammare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria rådgivningstjänster i frågor som rör bland annat arbetsförhållande, beskattning och företagsjuridik. Läs mer här.

Law

Internationella tjänster

Som medlemsföretag får du kostnadsfri telefonrådgivning om kraven rörande dokument vid handel med utlandet, 50 % rabatt på ATA carnet-tullhandlingar samt kostnadsfri utskrift av digitala handlingar.

international services

Aktuell information

I vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i veckan får du aktuell information om regionala frågor och kommande evenemang. Vi genomför bl.a. medlemsenkäter, genom vilka vi påverkar och samlar information direkt från våra medlemmar.

Medlemstidningen Kauppakamari utkommer fyra gånger om året. Artiklarna tar upp ämnen av regionalt och nationellt intresse. Handelskammaren tar pulsen på frågor som rör näringslivet, som bl.a. beskattning, arbetsförhållanden, internationella frågor, EU-frågor samt näringslagstiftningen.

Åbo handelskammares årsbok utkommer en gång om året och når de viktigaste beslutsfattarna i såväl Åbo som övriga Egentliga Finland. Årsboken innehåller mängder av information om handelskammarens verksamhet och en förteckning över medlemsföretagen i Åbo handelskammare. Anmälan till branschregistret är avgiftsbelagd och endast möjlig för handelskammarens medlemsföretag

Medlemslogotyp

Member logo: Turku Chamber of Commerce

Logotypen Turun kauppakamarin jäsen (Medlem i Åbo handelskammare) får användas av alla medlemmar i Åbo handelskammare i deras kommunikation.

Övriga förmåner


  Kriterier för medlemsavgift

  Företag:

  Antalet anställdaMedlemsavgift
  1-4236 €
  5-9314 €
  10-19445 €
  20-49664 €
  50-99998 €
  100-1991.976 €
  200-4993.870 €
  500 or over5.069 €

  Underorganisationer, dotter- och systerbolag*

  Medlemsavgift 236 euro 

  (Underorganisationer, dotter- och systerbolag till företag verksamma i handelskammarens region som betalar utifrån det totala antalet anställda)

  Statliga och kommunala affärsverk

  Medlemsavgift 469 euro

  Kommuner

  Medlemsavgift 0,20 cent/invånare. Lägsta medlemsavgift 236 euro.

  Föreningar, stiftelser

  Medlemsavgift 236 euro