Vaikuttamisteemat

Turun kauppakamari vaikuttaa

Turun kauppakamarin vaikuttamistyö pohjautuu joka vuosi uudistettavaan vaikuttamissuunnitelmaan. Vuonna 2024 vaikuttamistyössä korostuvat jäsenten ja sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä laaditun Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuuskuvan sisällöt ja tavoitteet.

Vaikuttamistyössä korostetaan alueen näkymistä positiivisesti niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Tarjoamme rohkeita avauksia alueen vahvuuksien esiin nostamiseksi ja samalla veto- ja pitovoimamme parantamiseksi.

  Ylivoimaista osaamista Varsinais-Suomeen

  Tulevaisuuskuva ylivoimaista osaamista

  Avoin yhteys maailmalle:

  Saavutettava maalta, mereltä ja ilmasta

  Tulevaisuuskuvat avoin yhteys maailmaan

  Tulevaisuuskuva paras ympäristö toimia

  Paras ympäristö työskennellä ja viihtyä:
  Varsinais-Suomi on houkutteleva ympäristö
  investoinneille ja elämiselle