Uusin tieto haltuun joustavasti työelämän ohessa

Turun yliopisto

Turun yliopiston jatkuvan oppimisen koulutukset tarjoavat houkuttelevan kattauksen koulutusvaihtoehtoja myös jo työelämässä oleville. Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta voi valita joustavasti yksittäisiä opintojaksoa tai laajempia kokonaisuuksia, joilla voi päivittää viimeisimmät tiedot vaikkapa tekoälystä, digitaalisesta liiketoiminnasta tai ennakointiosaamisesta. Eri alojen asiantuntijoille on tarjolla täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä valmennuksia.

– Työelämässä oleville sopivia, lyhyitä ja laajempiakin koulutuksia tarjoavat kaikki tiedekunnat ja oppiaineita on tarjonnassa lähes sata, kertoo avoimen yliopiston koulutuksesta vastaava osastopäällikkö Merja Brunnsberg.

Opinnot ovat pääsääntöisestiverkko-opintoja, joten niiden sovittaminen työelämän oheen on sujuvaa. Esimerkiksi tekoälytietojen päivitys onnistuu avoimen yliopiston opintotarjonnassa olevilla teknillisen tiedekunnan verkkokursseilla. Myös tulevaisuusohjauksen opinnot ovat suosittuja, ja aivan uusimpana tarjonnassa on kauppakorkeakoulun Business and Nature 2 op -verkkokurssi, joka on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa. Avoimen yliopiston tarjonnassa on vuosittain yli 900 kurssia tai kokonaisuutta. Opintomaksut ovat pääsääntöisesti 10–15 euroa/opintopiste, mikä on esimerkiksi yksityiseen koulutustarjontaan verrattuna huippuedullista. Tarjontaan sisältyy myös kaikille maksuttomia kursseja.

– Tieto vanhenee nopeasti, joten ajankohtaisen tietämyksen hankkimisesta tulee aina vain merkittävämpää. Sen avulla pysyy mukana kehityksessä ja voi parantaa ammattitaitoaan jatkuvasti. Turun yliopiston jatkuvan oppimisen kursseilla tieto perustuu aina uusimpaan tutkimukseen, Merja Brunnsberg sanoo.

Omaa koulutustasoaan voi kohottaa avoimessa yliopistossa tutkintoon tähtäävillä opinnoilla. Opiskelun voi aloittaa joustavasti haluamallaan opintojaksolla, ja hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi suoritettuaan hakukohteesta riippuen noin 20 – 60 opintopistettä.

Työelämässä tarvittavaa osaamista voi täydentää myös yliopiston täydennys- ja erikoistumiskoulutuksissa, joiden teemat vaihtelevat hyvinvointi- ja terveysalasta, johtamiseen, oikeustieteeseen, opetus- ja kasvatusalaan sekä tulevaisuuden tutkimukseen. Kestävän kehityksen näkökulma on mukana useissa koulutuksissa. Suosittuja ovat erilaiset liiketoiminnan vahvistamiseen ja johtajien osaamisen kehittämiseen liittyvät koulutukset ja valmennukset, kuten TSEexe JOKO, joka on AACSB-akkreditoitu, noin vuoden pituinen ohjelma asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat vahvistaa johtamisosaamistaan sekä kehittää organisaatioitaan monialaisessa verkostossa. Keskeistä ohjelmassa on visionäärinen johtaminen ja uudistava liiketoimintaosaaminen sekä johtajana kehittyminen.

Yritysten ja yhteisöjen omiin tarpeisiin voidaan räätälöidä koulutus- ja kehittämispalveluja esimerkiksi henkilöstön saadessa uusia vastuita tai toimialaan liittyvän ison muutoksen takia.

Jatkuvan oppimisen koulutustarjonta on laaja, joten paljouden keskellä juuri itselle sopivan koulutuksen löytämiseen voi kaivata apua.

– Meiltä voi kysyä neuvoja sopivan koulutuksen löytämiseen. Toivomme yhteydenottoja myös yritysten edustajilta, jotka pohtivat sopivaa tapaa oman henkilökuntansa osaamisen kehittämiseen, Merja Brunnsberg toteaa.

– Vaikka itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ja etäkoulutus ovat lisänneet suosiotaan, yliopistossa järjestettävä kurssi voi tarjota uutta kontaktipintaa eri yrityksissä työskenteleviin kollegoihin ja innostaa vaihtamaan näkemyksiä, Brunnsberg sanoo.

– Turun yliopiston strateginen tavoite on olla jatkuvan oppimisen edelläkävijä, joten panostamme paljon koulutustarjontamme jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on osa yhteiskunnallista palvelutehtäväämme kestävän kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kansalaiset sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot ovat myös tärkeitä kumppaneitamme koulutustarjonnan kehittämisessä. Me saamme eri sidosryhmiltämme tietoa työelämätarpeista ja voimme yhdessä tuottaa osaamista, joka vastaa nykyisiin ja tulevaisuuden moninaisiin ja nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Kyse on siten kaikkia osapuolia hyödyttävästä kumppanuudesta, toteaa yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors.

Jatkuva oppiminen on liitetty myös osaksi alueellista kehittämistä. Turun kaupungin osaamisen kärkihankkeessa kehitetään jatkuvan oppimisen ekosysteemiä ja Varsinais-Suomen jatkuvan oppimisen strategiaa yhteistyössä alueen ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen, työvoimahallinnon ja yritysten kesken. Tavoitteena on maakunnan elinvoiman ja yritysten kehittäminen.

utu.fi/jatkuvaoppiminen
utu.fi/avoin

Advertoriaali-ilmoitus on julkaistu alun perin Turun kauppakamarin vuosikirjassa 2024
Toimittanut: Anne Kortela

Kategoriat:oppiminen, Ylivoimainen osaaminen