Valiokunnat

Valiokuntatoiminta Turun kauppakamarissa

Turun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, vaikuttavat ja osallistuvat toimintaan myös kauppakamarin valiokunnissa. Valiokunnissa vaikutti 2021 yli 400 jäsenyritysten aktiivia. Valiokuntiin valitaan kerran vuodessa uusia, aktiivisia ja aloitteellisia jäseniä. Valiokuntiin valittavat ovat asiantuntijoita, jotka tukevat omalla osaamisellaan, aloitteellisuudellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää.

Valiokunnat kokoonpanoineen löydät vasemmalta valikosta. Mikäli sinulla on ehdotuksia ja ajatuksia valiokunnille, voit olla yhteydessä valiokuntien puheenjohtajiin tai sihteeriin.

Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin kehittämiskohteita muun muassa erilaisten aloitteiden ja kannanottojen avulla. Valiokunnat valmistelevat myös pyydettäessä toimialaansa kuuluvia kauppakamarilta pyydettyjä lausuntoja viranomaisille.

Seuraava haku avautuu syksyllä 2022!