Valiokunnat

Valiokuntatoiminta Turun kauppakamarissa

Turun kauppakamarin jäsenet verkottuvat, vaikuttavat ja osallistuvat toimintaan myös kauppakamarin valiokunnissa. Valiokunnissa vaikuttaa 2024 yli 400 jäsenyritysten aktiivia. Valiokuntiin valitaan kerran vuodessa uusia, aktiivisia ja aloitteellisia jäseniä. Valiokuntiin valittavat ovat asiantuntijoita, jotka tukevat omalla osaamisellaan, aloitteellisuudellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää.

Valiokunnat kokoonpanoineen löydät vasemmalta valikosta. Mikäli sinulla on ehdotuksia ja ajatuksia valiokunnille, voit olla yhteydessä valiokuntien puheenjohtajiin tai sihteeriin.

Valiokuntien avoimia paikkoja avautuu seuraavaksi hakuun syksyllä. Valiokunnissa toimiminen edellyttää aktiivista osallistumista valiokuntatoimintaan.

Valiokunnat ovat yksi kauppakamarin tärkeimmistä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista. Valiokunnissa verkostoidutaan, ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin kehittämiskohteita muun muassa erilaisten aloitteiden ja kannanottojen avulla.