KivaQ OyAb

KivaQ OyAb

KivaQ producerar för företag och organisationer tjänster och produkter för att mäta och utveckla personalens arbetsvälbefinnande. KivaQ är ett är en expertorganisation inom arbetsvälbefinnandebranschen. Vi tror, att konkreta åtgärder och engagerande ledarskap är i en nyckelposition för att lyckas, då man utvecklar arbetsvälbefinnandet. Vi erbjuder företagen produkter och metoder, som både i praktiken och vetenskapligt visat sig hjälpa organisationer och dess personal mot allt bättre fungerande arbetsgemenskaper samt bättre arbetsvälbefinnande, totalproduktivitet och lönsamhet.