Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry

Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) on yksi seitsemästä tanssin aluekeskuksesta, jotka toimivat valtakunnallisesti lisäten tanssin saatavuutta ja työllisyysmahdollisuuksia. LTA on kulttuurihyvinvointipalvelujen erityisosaaja.