Naantalin Satama Oy

Naantalin Satama Oy

Naantalin Satama kehittää sataman palveluja, ylläpitää liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoi sataman käyttöä sekä huolehtii siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta ja valvoo toiminnan kannattavuutta.