Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening ry

Turun Eläinsuojeluyhdistys – Åbo Djurskyddsförening ry

Turun Ela?insuojeluyhdistys – A?bo Djursyddsfo?rening ry on Suomen vanhin ela?insuojeluyhdistys, joka on perustettu jo vuonna 1871. 1800-luvulla yhdistyksen toiminta painottui hevosten suojeluun. Hevonen oli pa?a?sa?a?nto?isesti ainoa tapa kuljettaa kuormia ja usein niita? kohdeltiin va?linpita?ma?tto?ma?sti. Ela?insuojeluyhdistys osti huonokuntoisia hevosia ja pa?a?sti ne ka?rsimyksista?a?n. Sotien aikaan hiljentynyt yhdistystoiminta vilkastui, kun toimintaan saatiin uusia innokkaita toimijoita. Uusien toimijoiden mukana oli myo?s era?s Anja Eerika?inen (1933-2002), josta tuli koko suomalaisen ela?insuojelutyo?n pioneeri. Ha?n ja?tti ja?lkeensa? valtavan henkisen perinno?n suomalaiselle ela?insuojelutyo?lle.