Turvanasta Oy

Turvanasta Oy

Uskomme, että paras tulos tuotekehityksessä saavutetaan tiiviillä pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa. Myös riippumattomilla tutkimuslaitoksilla on tärkeä rooli tuotekehityksessämme.
Ajoneuvot ja renkaat kehittyvät jatkuvasti. Osaava T&K-yksikkömme panostaa voimakkaasti tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiseen. Loppukäyttäjien osallistuminen tuotteiden testaamiseen on olennainen osa tuotekehitysprosessiamme.
Turvanastalla on riippumaton, akkreditoitu laboratorio, joka pystyy tekemään tienkulumistestejä ja niihin liittyviä mittauksia. Näitä tarvitaan tyyppihyväksyntähakemuksen jättämiseen.
Haluamme varmistaa, että kehittämämme nastat ovat 100 % valmiita ennen markkinoille tuloa.