TVT Asunnot Oy

TVT Asunnot Oy

TVT Asun­not Oy on Tu­run kau­pun­gin omis­ta­ma kiin­teis­töyh­tiö. Vuon­na 1994 pe­rus­tet­tu yh­tiö on alal­laan Tu­run alueen suu­rin. Sen kiin­teis­tö­kan­taan kuu­luu kaik­kiaan yli 11 000 huo­neis­toa. Yritys tarjoaa asiakkailleen koh­tuu­hin­tai­sia ja laa­duk­kai­ta vuok­ra-asun­to­ja ker­ros-, ri­vi- ja pien­ta­lois­ta kaik­kial­ta Tu­rus­ta.