Loimaan kauppakamariosasto

Loimaan kauppakamariosasto on verkostojen verkosto. Loimaan paikallisosaston toiminnan menestymisen kulmakivinä on jäsenyritysten aktiivisuuden lisäksi tiivis yhteistyö seutukunnan muiden elinkeinoelämän kehitykseen pyrkivien tahojen kanssa. Loimaan seudun monipuolinen elinkeinoelämä mahdollistaakin tukevan pohjan paikalliselle yhteistyölle niin kaupungin, järjestöjen sekä muiden eri sidosryhmien kanssa. Viestinvälitystä tehdään Turun kauppakamarin lisäksi muiden alueen kasvun ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeiden toimijoiden kanssa.

Loimaan kauppakamariosaston logo

Turun kauppakamarin järjestämät monipuoliset neuvontapalvelut, koulutukset ja tilaisuudet tukevat yritysten kestävää kasvua ja ovat osaston jäsenistön hyödynnettävissä. Loimaan kauppakamariosasto järjestää jäsenistölleen myös paikallisesti omia koulutustilaisuuksia, asiantuntijapuheenvuoroja ja tietoiskuja. Loimaan kauppakamariosasto järjestää ja osallistuu myös nuorisotyöllisyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistäviin hankkeisiin sekä muihin verkosto- ja yhteistyöhankkeisiin.


Loimaan kauppakamariosaston hallitus 2024

Puheenjohtaja Järvinen Tero, toimitusjohtaja, Nordic Traction Oy, LOIMAA
I varapuheenjohtaja Savo Aapo, toimitusjohtaja, Hunajayhtymä Oy, KOJONKULMA
II varapuheenjohtaja Korja Jukka-Pekka, toimitusjohtaja, Vallox Oy, LOIMAA

Ala-Laurinaho Ari, asiakasvastuullinen johtaja, Nordea Pankki Oyj, LOIMAA
Huttunen Timo, hallituksen puheenjohtaja, Lännen MCE Oy, LOIMAA
Hänninen Auli, toimitusjohtaja, YTK Työttömyyskassa, LOIMAA
Kuronen Johanna, puheenjohtaja, Loimaan Seudun Nuorkauppakamari ry, YLÄNE
Laaksonen Paavo, kehittämisjohtaja, Loimaa, LOIMAA
Lähde Petri, johtava rehtori, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Loimaa, LOIMAA
Nars Karin, toimitusjohtaja, Dinolift Oy, LOIMAA
Pelkonen Markku, toimitusjohtaja, Lounais-Suomen Osuuspankki, LOIMAA
Rantala Jari, kaupunginjohtaja, Loimaa, LOIMAA
Ruohola Jyrki, asiakkuusjohtaja, Accountor Services Oy / Loimaa, LOIMAA
Thilman Henri, toimitusjohtaja, K-Rauta Loimaa, H.Thilman Oy, LOIMAA


Loimaan seutukunnan edunvalvonnassa kauppakamariosasto vaikuttaa niihin päättäjiin ja tahoihin, joilla on merkitystä seutukunnan toimintaedellytyksien kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Edunvalvonnassa tärkeä rooli on esimerkiksi alueen kilpailukyvyn säilyttämisessä ja seutukuntaan liittyvän tieverkoston (erit. VT9) kehittämistyöllä. Loimaan kauppakamariosaston tekemä edunvalvontatyö pitää nämä asiat esillä monin eri tavoin.

Loimaan kauppakamariosasto pitää aktiivisesti positiiviseen rakennemuutokseen, ja siihen liittyviin elinkeinorakenteen muutokseen, yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeisiin, teknisen korkeakoulutuksen tarpeeseen ja yleisesti seutukuntien yritysten  mahdollisuuksiin liittyvää keskustelua ja toimintaa yllä esim. järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia.

Mikäli haluat tilata Loimaan kauppakamariosaston uutiskirjeen, olethan yhteydessä Niinaan.

Loimaan osaston tulevat tapahtumat ja muuta ajankohtaista

Loimaan lahjoitusprofessuuri Turun teknillisen tiedekunnalle. Loimaan kauppakamariosaston on ollut mukana edistämässä Loimaan lahjoitusprofessuurin perustamista Turun teknilliselle tiedekunnalle. Tilanne 10/2022 kaikki lahjoittajat ovat koossa. Kiitämme kaikkia osallisia ja asiasta tiedotetaan virallisemmin alkuvuonna 2023.

Loimaan kauppakamariosaston on mukana edistämässä yhdessä Loimaan kaupungin ja muiden seudun teknologiateollisuuden yritysten kanssa teknologiaklusterin toiminnan aloittamista ja kehittämistä. Lisätietoja klusterin toiminnasta tulossa kevään 2023 aikana. Lisätietoa tapahtumista saat Niinalta!

Niina Nurmi
Niina Nurmi
Asiamies, Loimaan kauppakamariosasto
050 372 1132