MentorChamber

MentorChamber tarkoittaa sananmukaisesti mentorikamaria. Se on Turun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnan mentorointipalvelu Turun kauppakamarin jäsenyritysten henkilöstölle, jolla on nyt mentoroinnin kautta mahdollista kehittyä ammatillisesti oman tarpeen mukaisesti esimerkiksi johtamis- ja viestintätaidoissa.

MentorChamber tähtää Turun kauppakamarin yritysten henkilöstön osaamisen ja johtamisen jatkuvaan kehittämiseen, jotta yritykset ja asiantuntijat olisivat kilpailukykyisiä ja hyvinvoivia. Mentoroinnin kautta Koulutus- ja työvoimavalikoima voi myös ennakoida tulevaisuuden kompetensseja ja alkaa kulkea niitä kohti.

Mentorointi on kehittämisen menetelmä, joka sopii hyvin urapolun eri vaiheisiin. Se antaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa työtä, osaamista ja itsensä kehittämistä pidemmällä aikajänteellä.

Mentorointi on tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa mentori omasta kokemuksestaan ammentaen tukee aktorin oppimista ja ammatillista kasvua. Aktorilla on päävastuu mentoroinnin tavoitteiden asettamisessa ja käsiteltävien aiheiden valinnassa. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti kulkeminen onkin mentoroinnin keskiössä.

Mentorointi liittyy usein monin tavoin itsensä johtamiseen. Se auttaa tunnistamaan omaa osaamista ja siten vahvistaa myös itsetuntoa ja -tuntemusta. Omien vahvuuksien tunnistamisen kautta on helpompi pohtia myös omia kehittämiskohteita.

Sitoutuminen, luottamuksellinen vuorovaikutus ja tavoitteellisuus ovat onnistuneen mentoroinnin kulmakiviä. Vaikka tarkoitus on lähtökohtaisesti auttaa aktoria kehittymään, suhde toimii vastavuoroisesti. Yhteinen keskustelu auttaa kumpaakin tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan.

Mentorointi käynnistyy tutustumisella ja tavoitteiden asettamisella. Yhteisen matkan lopputulosta ei kuitenkaan voi ennalta tietää. Kehittäminen tuottaa usein näkemyksiä, kokemuksia, osaamista ja oivalluksia, joita ei osaa ennakoida. Parhaimmillaan mentorointi voi tuottaa varsin kokonaisvaltaista kehittymistä − jopa ihmisenä kasvamisesta.

MentorChamber päätös

Kuva MentorChamber päätösjuhlasta 2021