Salon kauppakamariosasto

Salon kauppakamariosaston keskeisiä toiminta-alueita ovat elinkeinopoliittinen vaikuttaminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen Salon ja Someron seutukunnilla. Päätehtäviä on kaksi: alueellinen edunvalvonta ja jäsenyritysten toimintaympäristön kehittäminen. Edunvalvontatyön ydin on elinkeinoelämän näkemysten esille tuominen yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavissa asioissa.

Salon kauppakamariosasto toteuttaa tätä edunvalvontaa pääasiassa osallistumalla yritystoiminnan kannalta tärkeisiin työ- ja ohjausryhmiin sekä antamalla lausuntoja ja kannanottoja kaavoitus- ja maankäyttöasioissa. Yhteistyötä tehdään Salon Yrittäjien, Yrityssalon, Salon nuorkauppakamarin ja kaupungin sekä muiden alueellista edunvalvontaa tekevien tahojen kanssa yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavassa päätöksenteossa. Tärkeä keskusteluyhteys on kaupungin johdon ja seudun yrittäjien edustajien yhteiset tilaisuudet.

Salon kauppakamariosaston hallitus 2023

Kauppias, Eemeli Aaltonen, Ruokajymy Oy- K-Citymarket Salo
Toimitusjohtaja, Anu Areva, Salo Solar Oy
Rehtori Anne Bragge, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Toimitusjohtaja, Tapio Finér, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Oik. maist. Milla Forsman, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
Toimitusjohtaja, Vesa Harilo, Focuson Oy
CEO Niko Haro, Marine Alutech Oy Ab
Toimitusjohtaja Jouni Hautala, Lounaismaan Osuuspankki
Palvelutuotannon johtaja, Sari Huuhka, Tilipalvelu Rantalainen Oy
Toimitusjohtaja Kalle Isotalo, Antti-Teollisuus Oy
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Jokinen, Astrum Auto Oy
Henkilöstöjohtaja Kaisa Kaariluoto-Elo, Evondos Oy
Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, Salon kaupunki
Toimitusjohtaja Olli Lehti, Teijon Merikiinteistöt Oy
Teollisuusneuvos Liisa Leino, Leino Group Oy
Päätoimittaja Rami Nieminen, Salon Seudun Sanomat Oy
Toimitusjohtaja Petri Siviranta, Someron Säästöpankki
Toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen, Lounea Palvelut Oy


Pyrimme ensisijaisesti vaikuttamaan kaupungin elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin ja elinkeinopolitiikan saattamiseen käytännön tekemisiksi. Tärkein kriteeri on nopea vaikuttaminen yritysten käytännön toimiin, mm. lupapäätökset, työllisyys- ym. tuet. Osasto on mukana Salon alueen Invest in -hankkeessa ja kehitämme yhdessä kaupungin kanssa uusia mahdollisuuksia uusille yrityksille sijoittua Saloon. Salon Nuorkauppakamarin kanssa pyritään muodostamaan prosessikartta etabloitumista harkitsevien yritysten käyttöön sekä tekemään kohdennettu palautekysely.

Osaston vaikuttamistyön keskeinen tavoite on kaavoituspäätösten ripeä eteneminen ja että uudet kaavat muodostetaan sellaisiksi, että ne kannustavat rakentajia tekemään investointipäätöksiä.

Tarvitsemme tehokkaita ja toimintakykyisiä, investoinnit ja uudet työpaikat mahdollistavia kaavaratkaisuja, joissa yritystoiminnan tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. Osaston edustajat pyrkivät tuomaan elinkeinoelämän tarpeita esiin kaupungin virkamiehille kaavojen valmisteluvaiheessa sekä poliittisiin päättäjiin päätöksentekotilanteessa. Tärkein liikenneyhteyksien tavoite on raideliikenteen kehittäminen Helsinki-Salo-Turku välillä. Osasto jatkaa vaikuttamista siihen, että Salon junayhteydet kehittyvät vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja tavoitteena on edistää nk ”tunnin juna” – yhteyttä välillä Turku – Salo – Helsinki. Kantatie 52 Salon osuuden rakentaminen jatkuu.

Yhteistyötä tehdään Salon Nuorkauppakamarin, alueen kaupunkien johdon, elinkeinotoimen ja muiden vaikuttajien kanssa. Alueen yrittäjäyhdistykset sekä Yrityssalo ja alueen oppilaitokset ovat myös tärkeitä yhteistyötahoja, joihin pidetään aktiivista yhteyttä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan alueella järjestettäviin elinkeinotoimintaan liittyviin seminaareihin ja muihin tapahtumiin.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää Salon alueen toiminnasta, olethan yhteydessä Annariinaan!

Annariina Aalto
Annariina Aalto
Asiamies, Salon kauppakamariosasto
044 522 0284