WTC: Italian markkinamahdollisuudet

Ajankohta ja paikka

Alkaa
22.8.2023
Päättyy
22.8.2023
Tapahtumapaikka
EDU City Johannes, 2. kerros
Joukahaisenkatu 7
20520 Turku

Italian vienti vetää nyt voimakkaasti. Maassa on tiedossa mittavia investointeja mm. mm. tietoliikenneverkkoihin, liikenneverkkoihin sekä terveydenhuollon digitalisaatioratkaisuihin. Meneillään on myös systeemireformeja, joilla on kaupantekoa helpottava vaikutus.

Tule nyt mukaan iltapäivään, jossa tutustumme Italian liiketoimintaympäristöön ja markkinamahdollisuuksiin. Meriteollisuus ja terveys ja terveysteknologia ovat ne toimialat, joihin pääsemme syventymään tarkemmin.

Ohjelma:

13.00 Italian markkinoiden yleisesittely

Kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntijat Hanna Laurén ja Silva Paananen Suomen Rooman –suurlähetystöstä

14.00 Jakautuminen toimialakohtaisesti kahteen ryhmään

Ryhmä 1: Meriteollisuuden markkinamahdollisuudet Italiassa

Italialla on strateginen sijainti Välimeren alueella ja Euroopan kolmanneksi suurin meriteollisuus, jonka kokonaisarvo vuonna 2021 oli 145 miljardia dollaria ja 10 prosenttia maan BKT:sta. Siihen kuuluu noin 225 000 yritystä ja se työllistää yli 900 000 ihmistä.

Sekä laivanrakennuspuolelta että satamien kehittämisestä syntyy vahva, suomalaiseenkin osaamiseen sopiva kysyntä. Italiassa on erityisen vahva laivanrakennusrakennusteollisuus huviveneistä suuriin aluksiin. Azimut, Benetti, Costa, Grimaldi, Moby ja Carnival ovat laajasti tunnettuja brändejä.

Satamapuolen kysyntää vauhdittaa vuonna 2021 käynnistynyt kansallinen elvytys- ja selviytymissuunnitelma, jossa ohjataan satamainfrastruktuurin nykyaikaistamiseen 3,1 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä. Muita merenkulkuun liittyviä investointeja ovat muun muassa merten ja rannikkoalueiden biologisen monimuotoisuuden seuranta, jätevesien käsittely, tulvasuojelu, offshore-energiapuistot sekä investoinnit vihreään merenkulkuun.

Ryhmä 2: Terveys ja terveysteknologia –sektorin mahdollisuudet Italiassa

Italia joutuu muokkaamaan terveydenhuoltojärjestelmäänsä, joka on yhtäältä ollut kansalaisia hyvin palveleva järjestelmä, mutta jonka haasteena on ollut jokaisen 21 maakunnan suuri autonomia järjestää palvelut itsenäisesti.  Tekeillä on koko maan kattava sähköinen potilastietokanta, mikä on merkittävä askel.  Italia on saanut EU:n elvytysrahastosta 15.6 miljardin euron allokaation terveyssektorille.  Digitalisaatioon on osoitettu 4 miljardia euroa, kun loput menevät infran rakentamiseen ja modernisointiin.   Julkinen rahoitus vauhdittaa myös yksityisiä sijoituksia.
Potilaan hoitopolku on rakennettava uudestaan teknologiaa hyväksikäyttäen maassa, jossa väestö vanhenee nopeasti ja terveysalan ammattilaisista on pulaa.  Ennaltaehkäisevä työ on nousemassa kärkeen kun pohditaan tulevien resurssien riittämistä.
Olemme avanneet ovia suomalaisille terveysteknologiayrityksille yksityisiin sairaalaketjuihin,  systeemi-integraattoreille sekä muutamaan nopeasti kehittyvään maakuntaan.
Myös suomalaisille sairaalarakentamisen ja –suunnittelun yrityksille on mahdollisuuksia yhdessä italialaisten kumppanien kanssa.

15.30 Tulevat delegaatiomatkat ja toimialatapahtumat yrityksille Italiassa

16.00 Tilaisuus päättyy

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen. Tapahtuman järjestää WTC Turku.

WTC Turku on osa globaalia verkostoa, joka edistää ja vahvistaa kansainvälistä kauppaa. Turun kauppakamari on yksi WTC:n taustaorganisaatioista.

Tapahtuma on päättynyt.

Katso tulevat tapahtumat