Elinkeinoelämän uuden vuoden lupaukset

Yksi uuden vuoden perinne on lupausten tekeminen tulevalle vuodelle. Millaisia ovat varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän uuden vuoden lupaukset vaiherikkaan ja haastavan vuoden 2023 jälkeen?

Osana elinkeinoelämän tulevaisuuskuvaa ”Lumovoimainen Varsinais-Suomi” laadimme Turun kauppakamarin jäsenten kanssa yhteiset tulevaisuuden lupaukset, joita ryhdymme yhdessä noudattamaan ja toteuttamaan. Alueemme yritysten ja toimijoiden lupaukset vuodelle 2024 ovat seuraavat:

1. Teemme yhdessä kestävämpää tulevaisuutta
2. Toimimme rohkeasti
3. Uudistumme ketterästi

Tulevaisuuskuvaprosessissa puhuttiin paljon kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä, jotka käytännössä läpileikkaavat kaikki tulevaisuuskuvan visiot ja painopisteet. Kestävien toimintamallien ja prosessien nähdään paitsi olevan kaiken tekemisen ja toiminnan edellytys, myös mahdollistavan uutta ja uudenlaista liiketoimintaa alueen yrityksille.

Monen menestyvän yrityksemme kilpailukyky perustuu edelläkävijyyteen nimenomaan kestävää toimintamallia edistävissä innovaatioissa, toimintatavoissa ja prosesseissa. Vihreä siirtymä mahdollistaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin on osattava tarttua kiinni. Tämä tapahtuu parhaiten yhteistyössä alueen toimijoiden – yritysten, oppilaitosten ja T&K -toimijoiden kesken. Tätä kaikkea lupaamme yhdessä edistää.

Lähes jokaisessa tulevaisuuskuvaan liittyvässä työpajassa, tapaamisessa ja kyselyssä nousi esiin eri näkökulmista rohkeus. Alueeltamme löytyy paljon hyvää ja erinomaista tekemistä, mutta toimijoiden mukaan meiltä puuttuu rohkeus ensinnäkin nostaa näitä asioita esiin ja toiseksi rohkeus tehdä jopa uskaliaita päätöksiä ja kehitysloikkia.

Lupaamme yhdessä rohkeasti nostaa esiin alueemme hyviä käytäntöjä, ylivoimaista tekemistä sekä kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Edistämme yhteisiä päätöksiä, jotka vievät Varsinais-Suomea eteenpäin ja lisäävät sen veto- ja pitovoimaa eli lumovoimaa. Pidämme kissanhäntämme korkealla ja teemme tiikerinloikkia.

Rohkea toiminta ja kestävien käytäntöjen edistäminen tarkoittaa myös ketterää uudistumista. Viime vuodet ovat osoittaneet, miten nopeasti ja ennakoimattomasti toimintaympäristö voi muuttua. Tämä edellyttää toimijoilta todella ketterää uudistumiskykyä ja jatkuvaa muutossignaalien tarkkailua.

Vuonna 2024 sitoudumme siis uudistumaan ketterästi ja toimimaan rohkeasti ja näin luomaan yhdessä kestävämpää tulevaisuutta koko Varsinais-Suomelle. Tervetuloa mukaan tähän työhön!

Kaisa Leiwo
Kaisa Leiwo
Toimitusjohtaja
040 556 6697
Kategoriat:blogi, Tulevaisuuskuva