Epävarmoja aikoja liikennehankkeille

Tällä viikolla olemme saaneet tutustua hallituksen kehysriihen linjauksiin. Linjauksissa on paljon hyvää, kuten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistäminen sekä maanpuolustuksen tukeminen. Liikenne- ja viestintäministeriöön kohdistuvat leikkaukset eivät kuitenkaan lupaile hyvää liikenteelle. Uusia leikkauksia on luvassa 17 miljoonalla eurolla, jo aiemmin kirjattujen 110 miljoonan euron leikkausten lisäksi.

Leikkaukset kohdistuvat isoihin väyläinvestointeihin, eivät niinkään perusväylänpitoon, kuten kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvien vaurioiden korjauksiin.

Vaikka perusväylänpitoon ei leikkauksia kohdennetakaan, asettaa öljyn korkea hinta kapuloita myös asfaltoinnin rattaisiin, sillä asfaltin keskeisin raaka-aine, bitumi valmistetaan öljystä. Yhtä suurilla investoinneilla saadaan siis jatkossa aiempaa vähemmän uusia asfalttikilometrejä, joka johtanee siihen, että maanteiden korjausvelka ja huonokuntoisten teiden määrä kasvaa. Toivottavasti tämä ei tarkoita yhtä kuoppaisia ajokilometrejä, kuin mitä tämä haastava talvi on saanut maanteillä aikaan.

Tiehankkeilla pyritään parantamaan liikenteen turvallisuutta, nopeutta, sujuvuutta ja häiriöttömyyttä. Toimivat väylät turvavat ja tehostavat niin yksittäisen kansalaisen kuin elinkeinoelämänkin liikkumisen.

Varsinais-Suomea sanotaan viennin veturiksi, ja olisi tärkeää, että tänne johtavat pääväylät E18, valtatie 8 ja valtatie 9 tarjoaisivat veturille hyväkuntoisen, nopean ja turvallisen reitistön. Edellä mainittuihin väyliin kohdistuu kaikkiin tiesuunnitelmiltaan valmiita isoja väylähankkeita, jotka odottavat rahoituspäätöstä. Kansallinen rahoitus on edellytys myös väyläinvestoinneille haettavalle EU-rahoitukselle.

Polttoaineen hintakriisin lisäksi isoihin liikennehankkeisiin kohdistuvien investointien siirtyminen haastaisi entisestään Suomen logistista kilpailukykyä. Toimivat väylät ovat tärkeitä elinkeinoelämälle ja kasvulle. Ja millä hankkeet rahoitetaan, jollei kasvulla? Pyritään siis yhdessä vaikuttamaan siihen, että pyörät pyörivät jatkossakin Varsinais-Suomen keskeisten liikennehankkeiden eduksi.

Kategoriat:blogi